Ind i Kunsten i Kalundborg 23/24

Ind i Kunsten i Kalundborg Kommune handler om kontraster at komme tæt på den kunstneriske proces og selv eksperimentere, sanse og forstå, hvordan kontraster virker på os. Eleverne skal selv lave kontraster, opleve andre kunstneres leg med kontraster, smage på kontraster, så de erfarer på egen krop, hvordan det modsætningsfulde i kontraster er med til at forstærke ens oplevelse.

Målet med dagene er at åbne sanserne for de indtryk vi får i mødet med kunsten. Og måske særlig de møder vi ikke forstår, eller som vi tror vi ikke kan lide. Kunstens sprog er et anderledes og nogle gange uforklarligt sprog som skal erfares mere end forklares.

Ind i kunsten foregår over to dage og er lavet i samarbejde mellem billedkunstner Lena Søeborg og kunstformidler Jesse Lee Costa Dollerup fra Museum Vestsjælland. Forløbet foregår både på egen skole og på Odsherreds Kunstmuseum.

Praktisk info til lærer:

 • Lena har klassen fra kl. 8-13. Lena følger skolens tidsplan med pauser.
 • Giv gerne besked om skolens præcise starttidspunkt, så Lena kan starte til almindelig tid for jeres skole.
 • Husk også at booke et stort rum uden møbler til visning af udstilling og til at arbejde med workshops. Det optimale er en god gammeldags gymnastiksal, men andet kan også bruges.
 • Salen/rummet til udstilling og værksted skal reserveres for hele dagen.
 • Lena kommer ca. 15 minutter før og sætter op.
 • Lena vil også gerne låne en papir flipover til at skrive på (med papir) samt en pakke almindelig kopipapir samt et klassesæt med sakse. 
 • Lena kan kontaktes på mail: lenasoeborg65@gmail.com

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

 • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder
 • bruger krop og sanser til at forstå begrebet kontraster og bliver opmærksom på mulighederne i at bruge kontraster aktivt
 • får forståelse for, hvordan brugen af kontraster kan forstærke ens udtryk
 • Erfarer, hvordan man kan gå på opdagelse i egne ideer ved at tænke i modsætninger/kontraster

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
 • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

 • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
 • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Dag 1: Besøg på skolen
Kunstner Lena Søeborg kommer til skolen og starter dagen i klasseværelset. Her har vi en samtale om dagens forløb, og begrebet kontraster bliver introduceret ved hjælp af en brainstorm hvor alle elever deltager.  Lena medbringer en udstilling med egne værker som skubber til vores forventninger om hverdagsobjekter.

Lena medbringer en udstilling med egne værker som skubber til vores forventninger om hverdagsobjekter. Udstillingen visesi det rum hvor vi skal have workshop med klassen. Med udgangspunkt i børnenes spørgsmål snakker vi om oplevelser og forventninger til materialerne som er brugt.  Vi undersøger begrebet kontraster og arbejder i helt enkle materialer som papir, snor og tape. Vi ser hvordan vi kan bruge kontraster som et værktøj til at tænke ud af boksen og som en teknik til at forstærke et visuelt udtryk. 

I den sidste lektion skal eleverne med inspiration fra udstillingen gå på opdagelse i sine egne hverdagsobjekter. Hvad har man egentlig i sin lomme eller i skoletasken? Her bliver vi i klasseværelset. Alle låner et forstørrelsesglas, som indbyder til at se nærmere på velkendte ting med et nyt blik. Ved hjælp af forstørrelsesglasset opdages detaljer som man ikke ellers er opmærksom på. I mindre grupper skal eleverne udvælge en ting, som jeg viser på stor skærm med et digitalt mikroskop. I fællesskab skal vi finde ud af hvad det er vi ser på. Videre har vi et tegneværksted hvor eleverne tegner et selvvalgt objekt. De har fortsat forstørrelsesglasset som kan bruges til at undersøge sit objekt nærmere og hermed få ekstra elementer med i sin tegning. Her bruges elevernes egne tegneredskaber. Med inspiration fra udstillingen skal eleverne lave skulpturer og installationer af hverdagsting som vi finder i klassen eller i skoletasken. Der vil laves et værksted med det særlige fokus; at vi oplever vores omgivelser på nye måder. I mindre grupper sammensætter eleverne skulpturer, hvor hverdagsting får ny betydning. Efterfølgende undersøger vi skulpturerne og samtaler om interessante ting fra elevernes skulpturer.

Hvis der skulle være tid tilovers, laver vi et tegneværksted. Her bruger eleverne deres egne tegneredskaber, og de tegner det, som de husker bedst fra skulpturerne/installationerne.

I det andet værksted arbejdes der med modsætninger i enkle materialer. Vi undersøger begrebet kontraster som et værktøj til at tænke ud af boksen og som en teknik til at forstærke et udtryk.

Dag 2: På Kunstmuseet
Jesse-Lee og Lena tager imod grupperne og sender klasserne i de to værksteder. Klasserne bytter efter frokostpause

Dagens program:
Undervisning: 9:00-10:30
Spisepause: 10:30-11:00
Undervisning:11:00-12:30

I samlingen af værker fra Odsherredsmalerne og den aktuelle udstilling af samtidskunst undersøger eleverne sammen med kunstformidleren enkelte kunstners blik på verden og hvad de gør for at tydeliggøre sine udtryk. Dialogbaseret undervisning kombineret med kropslige og dramaturgiske øvelser i mødet med kunsten åbner de aktuelle udstillinger i børnehøjde. Hvorfor vælger nogle kunstnere at vende virkeligheden på hovedet i deres billeder? Hvordan puster man liv i kunsten? Hvordan lyder et maleri? Eleverne bliver inddraget i historiefortælling og sanselig refleksioner i forhold til kunstværkerne og ikke mindst udvikle en opmærksomhed på, hvordan kroppen og vores blik på verden spiller ind i vores forståelse af former, farver og stemning i kunsten.

I Jesse-Lees workshop sætter eleverne kroppen og fantasien i spil og sammen bliver det undersøgt, hvordan man ”oplever” kontraster på kroppen i mødet med Odsherred-malernes kunstværker. Vi puster liv i kunsten og undersøger, hvordan Odsherred-malerne har brugt farver, former og følelser til at fortælle deres historie. Og så skal vi selv prøve at finde på kontraster og vende historierne på hovedet.

På museets workshop møder eleverne kunstneren, Lena Søeborg. Det bliver en tegneworksop hvor teknikker og opgaver udfordrer og udvider de muligheder der vanligvis forbindes med tegning. Tegneværkstedet retter sig imod selvportrættet og her får eleverne tegnematerialer og opgaver med særlige fokus som at se på skygger, mærke formen på sin profil og andet som gør at man opdager sit eget ansigt på en ny måde.

Forberedende lærerworkshop med Lena og Jesse Lee

For at styrke samarbejdet mellem lærer, kunstner og kunstmuseet skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop.
De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Lena og Jesse-Lee.

Et nyt blik på verden: “På lærerworkshopen fortæller jeg kort om hvordan og hvorfor jeg vil angribe begrebet kontraster. Vi har en brainstorm om hvad en kontrast kan være, og jeg viser eksempler på hvordan en kontrast kan forstærke et visuelt udtryk. I år afprøver vi brugen af forstørrelsesglas for at få øje på detaljer i hverdagen som ellers bliver overset. Vi skal også prøve nogle tegneøvelser som indgår i værkstedet på museet. Her er der fokus på selvportrættet. Ved at se nærmere på enkelte elementer i vores eget ansigt får vi øje på os selv på nye måder. Der arbejdes med forskellige tegneredskaber som kul, tusch, blyanter og collageteknik.”

Workshoppen giver udover forberedelse til dagene på skolen og på museet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende workshop afholdes den 30. november kl. 13.00- 16.00
Sted: Musisk Skole, Skovbrynet 55 i Kalundborg.

Tidsplan skoleåret 23/24

Den første dag kommer Lena Søeborg ud på skolen og arbejder med klassen de første 5 lektioner den anden dag besøger klassen Odsherreds Kunstmuseum hele dagen.

Kulturbussen sørger for transporten til Odsherreds Kunstmuseum for de klasser, som er med på transportordningen. Bekræftelser af afgangs- og ankomsttider for kørslen med Kulturbussen modtages særskilt inden forløbet på museet.

Tidspunkt: Hvad mindre andet er aftalt ligger forløbene på skolen fra 8-13 og forløbet på Museet fra 8-14.

Bregninge Bjergsted Friskole
2.a. 5. december (på skolen 8-13) og 26. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Hvidebækskolen
2.a. 6. december (på skolen 8-13) og 26. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Buerup skole
2.a. 7. december (på skolen 8-13) og 27. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Gørlev skole
2.a. 8. december (på skolen 8-13) og 27. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Firhøjskolen
2.a. 12. december (på skolen 8-13) og 28. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Højbo Friskole
2.a. 13. december (på skolen 8-13) og 28. Februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Raklev Skole
2.a. 15. december (på skolen 8-13) og 29. februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Rynkevangskolen
2.a. 6. februar (på skolen) og 29. februar (på Odsherreds Kunstmuseum)

Ørslev Skole
2.a. 9. januar (på skolen 8-13) og 1. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Høng Privatskole
2.a. 12. januar (på skolen 8-13) og 1. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Høng Skole
2.a. 10. januar (på skolen 8-13) og 4. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 11. januar (på skolen 8-13) og 4. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Nyrupskolen
2.a 16. januar (på skolen 8-13) og 5. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 17. januar (på skolen 8-13) og 5. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Rørby Skole
2.a. 18. januar (på skolen 8-13) og 6. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Svallerup skole
2.a. 19. januar (på skolen) og 6. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Kalundborg Friskole
2.a. 30. januar (på skolen 8-13) og 7. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Tømmerup Skole
2.a. 31. januar (på skolen) og 7. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Kirke Helsinge Skole
2.a. 1. februar (på skolen) og 8. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Vinde Helsinge Friskole
2.a. 2. februar (på skolen) og 8. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Årby Skole
2.a. 7. februar (på skolen) og 13. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Skolen på Herredsåsen
2.a. 8. februar (på skolen) og 12. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)
2.b. 9. februar (på skolen) og 12. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Tømmerup Friskole
2.a. 14. december (på skolen) og 13. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Svebølle Skole
2.a. 20. februar (på skolen) og 14. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Ubby Friskole
2.kl. 22. februar (på skolen) og 15. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Sæby-Hallenslev Friskole
2.kl. 23. februar (på skolen) og 15. marts (på Odsherreds Kunstmuseum)

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top