Ind i Kunsten i Kalundborg 24/25

Hver kunstner har sit blik på verden og sin måde at formidle og fortolke tilværelsen på. I mødet med kunst får vi en invitation til at se verden igennem en andens øjne. Målet med dagene er at åbne sanserne for de indtryk vi får i mødet med kunsten og med verden. Det kan fx være de møder vi ikke forstår, eller som vi tror vi ikke kan lide. Møder der overrasker os, pirrer vores nysgerrighed og stimulerer vores fantasi. Kunstens sprog er et anderledes og nogle gange uforklarligt sprog som skal erfares med hele kroppen.

Ind i kunsten er et to-trins forløb udviklet i samarbejde mellem billedkunstner Lena Søeborg og Museum Vestsjælland. Forløbet foregår både på egen skole og på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.

Praktisk info til lærer:

 • Praktiske informationer til besøg på skolen

 • Tidsramme for dagen:

  • Lena har 5 lektioner med klassen fra kl. 8-13. Lena følger skolens tidsplan med pauser.
  • Giv gerne besked om skolens præcise starttidspunkt, så Lena kan starte til almindelig tid for jeres skole.
  • Lena kommer ca. 15 minutter før undervisningsstart og sætter sin udstilling op inden forløbet går i gang

 • Lokaler og materialer:

  • Under besøget bruger Lena 2 forskellige rum. Vi starter i klasseværelset og kommer over til et stort lokale til udstilling og workshop.
  • Husk også at booke et stort rum uden møbler hele dagen til visning af udstilling og til at arbejde med workshops. Det optimale er en god gammeldags gymnastiksal, men andet kan også bruges.
  • I klasseværelset, hvor vi starter, vil Lena vil gerne låne en flipover til at skrive på (med papir).
  • Til workshoppen skal skolen sørge for en pakke almindeligt kopipapir samt et klassesæt med sakse. 
  • Resten af materialer har Lena med.

Indhold

DAG 1
På skolen:
Kunstner Lena Søeborg kommer til skolen og starter dagen i klasseværelset. Herefter arbejder vi i gymnastiksalen/et alternativt stort rum. Lena medbringer en udstilling med egne værker. Det er skulpturer som skubber til vores forventninger om hverdagsobjekter. Resten af dagen er der praktiske værksteder. Værkstederne er procesorienterede med fokus på erfaring og refleksion frem for et bestemt produkt. Derfor er det en god ide at læreren fotodokumenterer processerne.

DAG 2
På Odsherred Kunstmuseum:
Kunstformidleren fra Museum Vestsjælland og kunstner Lena Søeborg tager imod 2 klasser på Odsherreds Kunstmuseum. Klasserne sendes til hver deres undervisningssession og bytter efter frokostpausen.

Dagens program:
Session 1:       ca. 90 minutter
Frokostpause: ca. 30 minutter
Session 2:       ca. 90 minutter

Undervisningssession i samlingen: I mødet med værker fra museets faste samling og den aktuelle særudstilling af samtidskunst undersøger eleverne forskellige kunstneres blik på verden. Dialogbaseret undervisning kombineret med kropslige og dramaturgiske øvelser i mødet med kunsten åbner de aktuelle udstillinger i børnehøjde. Sammen med kunstformidleren undersøger eleverne:

Et kunstnerisk blik på verden:
Hvorfor vælger nogle kunstnere at vende virkeligheden på hovedet i deres billeder? Hvordan puster man liv i et maleri eller skulptur? Eleverne bliver inddraget i historiefortælling og sanselige refleksioner i forhold til kunstværkerne og ikke mindst udvikle en opmærksomhed på, hvordan kroppen og vores blik på verden spiller ind i vores forståelse af former, farver og stemning i kunsten.  

Undervisningssession i vores kunstworkshop: På museets workshop får eleverne et gensyn med kunstneren, Lena Søeborg. Her deltager de i en tegneworkshop hvor forskellige teknikker og opgaver udfordrer og udvider de muligheder der normalt forbindes med tegning. Tegneværkstedet retter sig imod selvportrættet og her arbejder eleverne med professionelle tegnematerialer og får opgaver med særlige fokus som gør at man opdager sit eget ansigt på en ny måde.

Læringsmål

Ind I kunsten er målrettet 2. klasser og fokuserer på, at eleven:

 • Får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder.
 • Bruger krop og sanser til at udtryk sig på nye måder og i mødet med kunstens forskellige æstetiske udtryksformer.
 • Erfarer hvordan fordybelse og et ekstra blik på velkendte ting kan overraske og forundre.
 • Erfarer, hvordan man kan gå på opdagelse i egne ideer ved at tænke i modsætninger/kontraster.
 • Bliver opmærksom på hvordan kontraster kan forstærke et udtryk og give nyt indblik.

Forløbet understøtter følgende videns- og færdighedsmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
 • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

 • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
 • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Praktiske informationer til dagen på kunstmuseet

 • Transport og tidsplan
  • Klasserne som ikke har mulighed for at tage offentlig transport til Odsherreds Kunstmuseum tilbydes Museum Vestsjællands kulturbusordning.
  • Kommunikation om tidsplan, koordinering og booking af kulturbussen foregår mellem kommunen og skolerne.
 • Undervisning og pauser under forløbet på museet
  • Børnene skal have madpakker og drikkedunk med. Der er ikke mulighed for at købe frokost på Kunstmuseet.

  • Udover en længere frokostpause er der lagt en kort pause ind til grupperne i starten og slutning af dagen på museet til toiletbesøg og evt. en lille mad  
 • Under besøget
  • Museet har produceret en vejledning til lærerne som giver råd, tips og husregler når man har sin klasse på museet. Materialet sendes ud sammen med tidsplanen og kan evt. gennemgås med eleverne inden besøget så alle er klædt godt på til dagen.

  • Ligesom vi alle sammen skal passe godt på kunstværkerne når vi hygger os i museumssamlingen forventes det, at eleverne passer godt på værkstedsmaterialerne og -inventarer og bruger dem kun efter kunstnerens anvisning. Det er en stor og unik oplevelse, at få mulighed for at arbejde med professionelle materialer samme med en kunstner. Det er også den første gang for mange elever så underviserne gennemgår, hvordan og hvorledes med eleverne inden hver session så alle får en dejlig dag på museet.

Forberedende lærerworkshop med Lena

For at styrke samarbejdet mellem lærere, kunstner og kunstmuseet skal alle lærere deltage i en tre timers lærerworkshop inden forløbets opstart. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan understøtte eleverne undervejs i forløbet. Workshoppen giver både forberedelse til dagene på skolen og på kunstmuseet og inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende workshop afholdes den 5. december 2024 kl.
Sted: Mere info følger

Tidsplan skoleåret 24/25

Bregninge Bjergsted Friskole
På skolen: 10. december 2024 kl. 8-13
På museet: 24. februar 2025 kl. 8-14

Buerup skole
På skolen: 11. december 2024 kl. 8-13
På museet: 25. februar 2025 kl. 8-14

Firhøjskolen
På skolen: 12. december 2024 kl. 8-13
På museet: 26. februar 2025 kl. 8-14

Friskolen i Ubby
På skolen: 13. december 2024 kl. 8-13
På museet: 17. marts 2025 kl. 8-14

Gørlev skole
På skolen: 7. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 25. februar 2025 kl. 8-14

Højbo Friskole
På skolen: 8. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 26. februar 2025 kl. 8-14

Høng Kommuneskole 2.A
På skolen: 9. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 4. marts 2025 kl. 8-14

Høng Kommuneskole 2.B
På skolen: 10. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 4. marts 2025 kl. 8-14

Høng Privatskole
På skolen: 14. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 3. marts 2025 kl. 8-14

Hvidebækskolen
På skolen: 15. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 24. februar 2025 kl. 8-14

Kalundborg friskole
På skolen: 16. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 10. marts 2025 kl. 8-14

Kirke Helsinge skole
På skolen: 17. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 11. marts 2025 kl. 8-14

Nyrup skole 2.A
På skolen: 21. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 5. marts 2025 kl. 8-14

Nyrup skole 2.B
På skolen: 22. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 5. marts 2025 kl. 8-14

Raklev skole
På skolen: 23. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 27. februar 2025 kl. 8-14

Rørby skole
På skolen: 24. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 6. marts 2025 kl. 8-14

Rynkevangskolen
På skolen: 28. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 27. februar 2025 kl. 8-14

Skolen på Herredsåsen 2.A
På skolen: 29. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 12. marts 2025 kl. 8-14

Skolen på Herredsåsen 2.B
På skolen: 30. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 12. marts 2025 kl. 8-14

Svebølle skole
På skolen: 31. januar 2025 kl. 8-13
På museet: 17. marts 2025 kl. 8-14

Svallerup skole
På skolen: 4. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 6. marts 2025 kl. 8-14

Tømmerup friskole
På skolen: 5. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 13. marts 2025 kl. 8-14

Tømmerup kommuneskole
På skolen: 6. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 13. marts 2025 kl. 8-14

Vinde Helsinge friskole
På skolen: 7. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 11. marts 2025 kl. 8-14

Ørslev skole
På skolen: 18. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 3. marts 2025 kl. 8-14

Årby skole
På skolen: 19. februar 2025 kl. 8-13
På museet: 10. marts 2025 kl. 8-14

Sigrid Undset skole
På skolen: 20. februar 2025 kl. 8-13
På museet: fravalgt

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor lærere evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top