Ind i Kunsten i Lejre 22/23

Billedkunstforløbet I Lejre Kommune handler om at være kunstnerisk skabende ude på Lejre Museum og med egne øjne opleve, hvordan Odins øje og kunsten hænger sammen. Alle 2. klasser kommer i billedkunstforløbet til at arbejde to dage på Lejre Museum sammen med billedkunstner Astrid Randrup og historisk formidler fra museet. Lejre Museum og Astrid er gået sammen om at lave et billedkunstnerisk værksted på museet, hvor der zoomes ind på detaljens betydning for at forstå helheder i både kunsten og historien

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en historisk sammenhæng
  • bruger historiske genstande og figurer kunstnerisk for at forstå historien og sig selv i en nutidig sammenhæng
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og fortolkningsmuligheder
  • får forståelse for detaljens betydning for helheden både i kunsten og historien

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

I Astrids billedkunstnerisk værksted på Lejre Museum kommer eleverne til at arbejde både sanseligt og kropsligt med museets historiske genstande og figurer, som er inspirationskilde til udformningen af elevernes egen detalje i et fælles kunstværk, som kommer til at stå ved Lejre Museum.

Hver elev er med til at forme en detalje af forskellige materialer, som sammen med alle de andre elevers detaljer samles til et stort fælles kunstværk lavet af alle 2. klasser i Lejre Kommune.

Dagene på Lejre Museum veksler mellem at være i museets samling, hvor inspirationen skal findes og i Astrids kunstneriske billedværksted, hvor eleverne bearbejder og skaber deres eget udtryk ud fra oplevelserne på museet.

Astrid arbejder ud fra sine kunstneriske metoder, mens museets formidler arbejder ud fra en historisk tilgang . Et tværfagligt samarbejde som skal give 2. klasserne en oplevelse af, at den måde, vi forstår de historiske fund, kan være meget forskellige afhængig af hvordan og med hvilke øjne, vi ser på fundene.

Når alle 2. klasser har været igennem billedkunstforløbet, og Astrid har samlet det store fælles kunstværk, inviteres alle med til et brag af en fernisering, hvor kunstværket indvies.  

Forberedende lærerworkshop med Astrid

For at styrke samarbejdet mellem lærer, kunstner og historisk formidler deltager alle involverede lærere i en tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet afprøves. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs i arbejdet med Astrid.

Workshoppen er ud over forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes torsdag d. 4. august kl. 8.30- 11.30 i Hvalsø Kulturhus

Tidsplan skoleåret 22/23

Ind i kunsten foregår over to sammenhængende dage begge dage på Lejre Museum.
Obs. på at første dag er kl. 9.30- 12.00 og anden dag er kl. 9.30- 13.00.

Afsluttende fernisering for alle 2. klasser på Lejre Museum 16. juni 2023

Trællerup
2.a. Torsdag og fredag den 13.-14. april

Hvalsø Skole
2.a. Mandag og tirsdag den 17.-18. april
2.b. Torsdag og fredag den 20.-21. april
2.c. Mandag og tirsdag den 24.-25. april

Kr. Såby Skole
2.a. Torsdag og fredag den 27.-28. april
2.b. Mandag og tirsdag den 1.-2. maj

Osted Skole
2.a. Mandag og tirsdag den 8.-9. maj

Kr. Hyllinge
2.s. Torsdag og fredag den 11.-12. maj
2.t. Mandag og tirsdag den 15.-16. maj

Bramsnæsvig
2.a. Mandag og tirsdag den 22.-23. maj
2.b. Torsdag og fredag den 25.-26. maj

Firkløverskolen
2. årgang Torsdag og fredag den 1.-2. juni

Allerslev Skole
2.a Torsdag og fredag den 8.-9. juni
2.b. Tirsdag og onsdag den 6.-7. juni
2.c. Mandag og tirsdag den 12.-13. juni

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top