Ind i Kunsten i Lejre 23/24

Billedkunstforløbet i Lejre Kommune handler om at være kunstnerisk skabende på Lejre Museum og med egne øjne opleve, hvordan vikingetidens symmetriske formgivning og samtidskunst hænger sammen. Alle 2. klasser kommer i dage i billedkunstforløbet til at arbejde på Lejre Museum sammen med billedkunstner Astrid Randrup og historisk formidler fra museet. Lejre Museum og Astrid er gået sammen om at lave et billedkunstnerisk værksted på museet, hvor der zoomes ind på symmetriens betydning for at forstå komposition og idéer i både kunsten og historisk.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en historisk sammenhæng
  • Erfarer hvordan matematik og billedkunst hænger sammen -historisk og i vores samtid
  • Får forståelse for hvordan spejlinger, asymmetri og symmetri har betydning for kunst og historien.
  • bruger historiske genstande og figurer kunstnerisk for at forstå historien og sig selv i en nutidig sammenhæng
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og fortolkningsmuligheder
  • får forståelse for detaljens betydning for helheden både i kunsten og historien

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven opnår viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane og rumlige billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

I Astrids billedkunstnerisk værksted på Lejre Museum kommer eleverne til at arbejde både sanseligt og kropsligt med museets historiske genstande og figurer, som er inspirationskilde til udformningen af elevernes egen detalje i et fælles kunstværk, som kommer til at stå ved Lejre Museum.

Med udgangspunkt i vikingetidens symmetriske formgivning, dykker Astrid og eleverne ned i en billedkunstnerisk og matematisk tilgang til komposition i forskellige materialer. I et kompositorisk arbejde vil eleverne erfare både vikingernes og egne ideer om balance og dynamikker.

Hver elev er med til at forme en detalje af forskellige materialer, som sammen med alle de andre elevers detaljer samles til et stort fælles kunstværk lavet af alle 2. klasser i Lejre Kommune.

Dagene på Lejre Museum veksler mellem at være i museets samling, hvor inspirationen skal findes og i Astrids kunstneriske billedværksted, hvor eleverne bearbejder og skaber deres eget udtryk ud fra oplevelserne på museet.

Astrid arbejder ud fra sine kunstneriske metoder, mens museets formidler arbejder ud fra en historisk tilgang . Et tværfagligt samarbejde hvor eleverne erfarer, hvordan historiske fund kan inspirere til egne kreative processer.

Alle 2. klasser inviteres til en fernisering, hvor det fælles kunstværket bliver indviet.  

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer, kunstner og historisk formidler deltager alle involverede lærere i en 2,5 timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet afprøves. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs i arbejdet med Astrid.

Workshoppen er ud over forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Dato for workshop: torsdag d. 29. februar kl. 14:30-17:00
Lokation: Lejre museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre

Tidsplan skoleåret 23/24

Ind i kunsten foregår over to sammenhængende dage begge dage på Lejre Museum.
Obs. på at første dag er kl. 9.30- 12.00 og anden dag er kl. 9.30- 13.00.

Afsluttende fernisering for alle 2. klasser er på Lejre Museum d. 30. maj 2024
D. 30. maj kl.10.00 – 11.15  
Kr. Såby skole (2. a og 2. b), Allerslev skole (2.a, 2.b og 2. c), og Firkløverskolen, Kirke Hyllinge Skole (2. a og b.)
Afbud: Firkløverskolen, Bramsnæsvigskolen (2. a og 2. b)
D. 30. maj kl. 11.30-12.45
Osted skole (2. kl.) og Trællerup Skole (2. kl. ), Hvalsø Skole (2. a, 2. b og 2. c)

2024:

Trællerup
2. a: 2. og 3. maj

Hvalsø Skole
2. a.: 4. og 5. april
2. b.: 8. og 9. april
2. c.: 10. og 11. april

Kr. Såby Skole
2. a.: 15. og 16. april
2. b: 17. og 18. april

Osted Skole
2. a: 22. og 23. april

Kr. Hyllinge
2.a: 24. og 25. april
2.b: 23. og 24. maj

Firkløverskolen
2. årgang: 2. og 3. april

Bramsnæsvig
2. a: 6. og 7. maj
2. b: 29. og 30. april (begge dage kl. 9.00)

Allerslev Skole
2. a: 15. og 16. maj
2. b: 21. og 22. maj
2. c: 13. og 14. maj

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top