Ind i Kunsten i Ringsted 23/24

”Ind i Kunsten” handler om at komme tæt på samtidskunsten og om selv at eksperimentere, sanse og forstå på egen krop, hvad det er kunsten kan bidrage med i vores hverdag.

Billedkunstforløbet i Ringsted varetages af billedkunstner og co-daglig leder af Ringsted Galleriet, Heidi Hove. Med en baggrund som uddannet billedkunstner og formidler har Heidi tilegnet sig et bredt, fagligt fundament inden for kunst, undervisning og formidling.

Heidi vil med udgangspunkt i sit eget kunstneriske virke samt Ringsted Galleriets aktuelle udstillinger arbejde to dage med hver klasse på det kunstnerdrevne udstillingssted, Ringsted Galleriet, som har eksisteret siden 1982.

Alle Kulturforløb i Børnenes Kulturregion indarbejdes i dagtilbuddenes og folkeskolernes årsplaner og har som læringsmål, at de skal stimulere elevernes kreativitet i mødet med kunst og kultur, give eleverne erfaringer med og metoder til at være kreative og skabende og vise eleverne, hvordan kreativiteten kan bruges til at skabe nye sammenhænge og nye muligheder.

Hvert enkelt kulturforløb er også udviklet, så det understøtter læringsmål indenfor et eller flere fag.  ”Ind i Kunsten” er udviklet til billedkunst i 2.kl. og har som læringsmål, at eleven:

  • får en oplevelse af hvordan samtidskunst kan være nærværende og aktuel i ens egen hverdag.
  • får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper elevens iagttagelsesevne og giver nye handlemuligheder.
  • laver et portræt & en fortælling, der tager afsæt i elevens egen situation, drømme og omgivelser, og som kan være med til at få hverdagen til at overraske på ny.
  • fordyber sig i konkrete sanselige oplevelser, som bliver afsættet til selv at være skabende.

Læringsmål

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2. kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Fortællingen er i fokus, når eleverne i billedkunstforløbet introduceres til den aktuelle samtidskunst på Ringsted Galleriet, hvor de inspireres til at udfolde deres egen hverdag på kunstnerisk vis. Eleverne får igennem forløbet indblik i nogle forskellige, klassiske, tegne- og maleøvelser. De bliver bl.a. præsenteret for abstrakt kontra figurativ kunst og andre skulpturelle begreber, teknikker og udtryk, som er repræsenteret på udstillingsstedet. Hele forløbet munder ud i et kunstnerisk udtryk, som klassen skaber i fællesskab.

Første dag på Ringsted Galleriet
Introduktion til Ringsted Galleriet og på opdagelse i den aktuelle udstilling

I Ringsted Galleriets værksted introduceres eleverne til klassiske tegneøvelser, hvor der både indgår koncentrationsøvelser og frigørende processer, der skal være med til at træne øjet i at se, men også øver sig i at komme ud af kontrol og lære at fejl kan bruges til noget konstruktivt i billedkunst. Der arbejdes individuelt, hvor eleverne eks. laver portrætter i blindkonturtegning med spejl og uden at kigge på papiret.

Eleverne introduceres til øvrige billedkunstneriske grundteknikker, materialer og tematikker. Det kan eksempelvis være gennem farvelære og til selvportræt, hvor huden males med en særlig italiensk teknik fra Renæssancens tid. Gennem hele dagen ser vi nærmere på andre kunstneres værker fra nær og fjern tid.

Anden dag på Ringsted Galleriet

Introduktion til Ringsted Galleriet og så på opdagelse i den aktuelle udstilling, hvori der laves opvarmningsøvelser. Det kan eks. være gennem tegneøvelser, hvor eleverne tegner efter de udstillede værker (uden brug af viskelæder). Et eventuelt benspænd til opgaven kan lyde, at eleverne skal tegne med deres modsatte hånd for derved at øve sig i at få en mere levende streg og at bruge fejl positivt.

På værkstedet arbejder eleverne, hvis muligt i forhold til den aktuelle samtidskunst, i grupper i skabelsen af et fællesværk. Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling, introduceres eleverne til et givent materiale, teknik og aktuel tematik, som sættes i relation til elevernes egen situation, hverdag, tanker og drømme. Fællesskabelsen kan foregå i forskellige medier og med aparte sammenstillinger med materialer og udtryk. Målet er at skabe et fælles værk hvis udtryk fortæller noget særligt om netop denne klasse ift. dynamik, balance, kontraster og materialevalg. Til tider indgår der også fundne materialer og objekter, som eleverne selv medbringer.

Dagen afsluttes med en evaluering af forløbet. I slutningen af skoleåret afholdes der evt. en fælles fernisering på alle de projekter, som de forskellige skoleklasser har lavet. Her inviteres eleverne tilbage til en hyggelig familiedag med udstilling og åben workshop for alle på Ringsted Galleriet.

Som deltagende lærer er man med under hele forløbet for at understøtte kunstneren og eleverne bedst.

Dagen afsluttes med en evaluering af hele forløbet.

Forberedende workshop med Heidi

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en 2-timers lærerworkshop, hvor Heidi gennemgår dele af forløbet. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Heidi. Workshoppen er udover forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende workshop:
Sted: Ringsted Galleriet, Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted

Dato: d. 27. februar 2024 kl. 14.00-16.00 for lærere på alle skoler (undtagen Nebs Mølle og Ådal)
Dato: Torsdag d. 5/10 kl. 14.00-15.30 (for Ådal og Nebs Mølle)

Her kan man læse mere om stedet: www.ringstedgalleriet.dk

Tidsplan skoleåret 23/24

Hver klasse arbejder to skoledage på Ringsted Galleriet kl. 9.00- 12.30
Start- og sluttidspunktet kan afstemmes efter bustider.

2023

Ådalsskolen 2. årgang
Hold 1: d. 6.+9. oktober
Hold 2: d. 10.+12. oktober

Nebs Møllegård 2. årgang
Hold 1: 26.-27 okt.

2024

Byskovskolen afd. Asgård 2. årgang
2.aa: d. 29. februar-1. marts

Byskovskolen afd. Benløse
2. a: d. 4.-5. marts
2. b: d. 7.-8. marts

Dagmarskolen
2.a.: d. 11.-12. marts
2.b.: d. 14.-15. marts
2. c.: d. 18.-19. marts Disse datoer skal ikke bruges, da holdene er slået sammen.

Nordbakkeskolen
2. a: d. 18.-19. marts

Ringsted Ny Friskole
2. a: d. 4.-5. april

Sct. Joseph Skole
2. a: d. 29.-30. april

Allindelille Friskole
Delta: 13.-14. maj

Ringsted Lilleskole
2. a: 6.-7. maj

Kildeskolen
2. a: 16.-17. maj

Vigersted
2. a: d. 23.-24. maj

Valdemarskolen
2. a: 27.-28. maj
2.b: 30.-31. maj (Morten K Jacobsen)
2.c: 3.-4. juni (OBS! Datoen flyttes til 13.-14. juni)
2.d: 6.-7. juni (Astrid Randrup)

Søholmskolen
2. årgang: 10.-11. juni

Børnekunstudstilling
d. 15. juni 2024

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top