Ind i Kunsten i Ringsted 24/25

”Ind i Kunsten” handler om at komme tæt på samtidskunsten og om selv at eksperimentere, sanse og forstå på egen krop, hvad det er kunsten kan bidrage med i vores hverdag.

Billedkunstforløbet i Ringsted varetages af billedkunstner og co-daglig leder af Ringsted Galleriet, Heidi Hove. Med en baggrund som uddannet billedkunstner og formidler har Heidi Hove tilegnet sig et bredt, fagligt fundament inden for kunst, undervisning og formidling.

Heidi vil med udgangspunkt i sit eget kunstneriske virke -samt Ringsted Galleriets aktuelle udstillinger- arbejde to dage med hver klasse på det kunstnerdrevne udstillingssted, Ringsted Galleriet, som har eksisteret siden 1982.

22.02.2025-05.04.2025AUTOmobil v/ YEARS
26.04.2025-09.06.2025AUTOmatisme v/ Stine Deja
Udstillingerne som eleverne vil møde på Ringsted Galleri, 2025

Alle Kulturforløb i Børnenes Kulturregion indarbejdes i dagtilbuddenes og folkeskolernes årsplaner og har som læringsmål, at de skal stimulere elevernes kreativitet i mødet med kunst og kultur, give eleverne erfaringer med og metoder til at være kreative og skabende og vise eleverne, hvordan kreativiteten kan bruges til at skabe nye sammenhænge og nye muligheder.

Hvert enkelt kulturforløb er også udviklet, så det understøtter læringsmål indenfor et eller flere fag.  ”Ind i Kunsten” er udviklet til billedkunst på 2. klassetrin og har som læringsmål, at eleven:

  • får en oplevelse af hvordan samtidskunst kan være nærværende og aktuel i ens egen hverdag.
  • får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper elevens iagttagelsesevne og giver nye handlemuligheder.
  • laver et portræt & en fortælling, der tager afsæt i elevens egen situation, drømme og omgivelser, og som kan være med til at få hverdagen til at overraske på ny.
  • fordyber sig i konkrete sanselige oplevelser, som bliver afsættet til selv at være skabende.

Læringsmål

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2. kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Fortællingen er i fokus, når eleverne i billedkunstforløbet introduceres til den aktuelle samtidskunst på Ringsted Galleriet, hvor de inspireres til at udfolde deres egen hverdag på kunstnerisk vis. Eleverne får igennem forløbet indblik i nogle forskellige, klassiske, tegne- og maleøvelser samtidig med at de kommer til at arbejde med nogle af de aktuelle medier, udtryk og tematikker, som der er i samtidskunsten i den aktuelle udstilling. Eleverne kommer til at arbejde sammen og individuelt i de kreative skabende processer.

Første dag på Ringsted Galleriet
Introduktion til Ringsted Galleriet og på opdagelse i den aktuelle udstilling

I Ringsted Galleriets værksted introduceres eleverne til klassiske tegneøvelser, hvor der både indgår koncentrationsøvelser og frigørende processer, der skal være med til at træne øjet i at se, men også øver sig i at komme ud af kontrol og lære at fejl kan bruges til noget konstruktivt i billedkunst.
Eleverne introduceres til øvrige billedkunstneriske grundteknikker, materialer og tematikker. Vi ser nærmere på andre kunstneres værker fra nær og fjern tid og fra vores samtid.

Anden dag på Ringsted Galleriet

Dagen starter med at vi i samlet flok eller i mindre grupper går på opdagelse i den aktuelle udstilling på Ringsted Galleriet.
Der laves forskellige opvarmnings- og koncentrationsøvelser i udstillingsrum og/eller på værksted. Det kan eks. være gennem tegneøvelser, hvor eleverne tegner efter de udstillede værker (uden brug af viskelæder), og hvor de evt. arbejder med de materialer, som de selv har lavet tidligere. Et eventuelt benspænd til opgaven kan være, at eleverne skal tegne med deres modsatte hånd for derved at øve sig i at få en mere levende streg og for at bruge fejl positivt og konstruktivt.

På værkstedet arbejder eleverne, så vidt muligt i grupper i forhold til den aktuelle samtidskunst, i skabelsen af et fællesværk eller de ser hvordan deres individuelle værker kan indgå i nye, større sammenhænge. Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling, introduceres eleverne til et givent materiale, teknik og aktuel tematik, som sættes i relation til elevernes egen situation, hverdag, tanker og drømme. Fællesskabelsen kan foregå i forskellige medier og med aparte sammenstillinger med materialer og udtryk.
Målet er at skabe et fælles udtryk, der fortæller noget særligt om netop denne klasse ift. dynamik, balance, kontraster og materialevalg.
Der arbejdes ofte med fundne materialer og objekter, som eleverne selv medbringer på dag 2.  Målet er endvidere at se nye muligheder i gamle, fundne ting og materialer, som vi ofte ikke skænker en tanke, for derved at skabe overraskende sammenstillinger igennem det naturlige vs. det kunstige, det hårde vs. det bløde, det kantede vs. det organiske etc.

Dagen afsluttes med en evaluering af forløbet. I slutningen af skoleåret afholdes der evt. en fælles fernisering på alle de projekter, som de forskellige skoleklasser har lavet. Her inviteres eleverne tilbage til en hyggelig familiedag med udstilling og åben workshop for familie og venner på Ringsted Galleriet.

Som deltagende lærer er man med under hele forløbet for at understøtte kunstneren og eleverne bedst muligt.

Tjekliste:
Sørg for at have byttet timer, så læreren er gennemgående begge (den samme lærer som har været til indledende workshop)
Eleverne skal have tøj på, der må blive beskidt (tøjet afstemmes efter vejrudsigten).

Forberedende workshop med Heidi Hove

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en 2-timers lærerworkshop, hvor Heidi gennemgår dele af forløbet. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Heidi. Workshoppen er udover forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende workshop:
Sted: Ringsted Galleriet, Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted

Dato: tirsdag d. 20. februar 2025 kl. 14.00-16.00

Her kan man læse mere om stedet: www.ringstedgalleriet.dk

Tidsplan skoleåret 24/25

Hver klasse arbejder to skoledage på Ringsted Galleriet kl. 9.00- 12.30
Start- og sluttidspunktet kan afstemmes efter bustider.

2025 (DER MÅ TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)

Nebs Møllegård 2. årgang (uge 9)
24.-25. feb. 2025

Byskovskolen afd. Asgård 2. årgang (uge 9-10)
2.aa: 27.-28. feb. 2025
2.ab: 3.-4. marts 2025
2.ac: 6.-7. marts 2025

Byskovskolens modtagerklasse (uge 11)
2.mod.: 10.-11. marts 2025

Dagmarskolen (uge 11-12)
2.a.: d. 13.-14. marts 2025
2.b.: d. 17.-18. marts 2025
2.c.: d. 20.-21. marts 2025

Nordbakkeskolen
2. a: d. 24.-25. marts 2025

Ringsted Ny Friskole
2. a: 27.-28. marts 2025

Sct. Joseph Skole
2. a: d. 31. marts-1. april 2025

Ringsted Lilleskole
2. a: 3.-4. april 2025

Allindelille Friskole
Delta: 28.-29. april 2025

Søholmskolen
2. årgang: 1.-2. maj 2025

Kildeskolen
2. a: 8.-9. maj 2025

Vigersted
2. a: d. 12.-13. maj 2025

Valdemarskolen
2. a: 15.-16. maj
2.b: 19.-20. maj
2.c: 22.-23. maj
2.d: 26.-27. maj

Kværkeby Friskole
2.a: 29.-30. maj 2025

Ringsted Privatskole
2.a: 2.-3. juni 2025

Vigersted A-huset?
evt. 2. spec.: 5.-6. juni 2025

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top