Ind i Kunsten i Ringsted 22/23

”Ind i Kunsten” handler om at komme tæt på samtidskunsten og om selv at eksperimentere, sanse og forstå på egen krop, hvad det er kunsten kan bidrage med i vores hverdag.

Billedkunstforløbet i Ringsted varetages af billedkunstner og co-daglig leder af Ringsted Galleriet, Heidi Hove. Med en baggrund som uddannet billedkunstner og formidler har Heidi tilegnet sig et bredt, fagligt fundament inden for kunst, undervisning og formidling.

Heidi vil med udgangspunkt i sit eget kunstneriske virke samt Ringsted Galleriets aktuelle udstillinger arbejde to dage med hver klasse på det kunstnerdrevne udstillingssted, Ringsted Galleriet, som har eksisteret siden 1982.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får en oplevelse af hvordan samtidskunst kan være nærværende og aktuel i ens egen hverdag.
  • får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper elevens iagttagelsesevne og giver nye handlemuligheder.
  • laver et portræt & en fortælling, der tager afsæt i elevens egen situation, drømme og omgivelser
  • fordyber sig i konkrete sanselige kunstoplevelser, som bliver afsættet til selv at være skabende.

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Forrtællingen er i fokus, når eleverne i billedkunstforløbet introduceres til den aktuelle samtidskunst på Ringsted Galleriet, hvor de inspireres til at udfolde deres egen hverdag på kunstnerisk vis. Eleverne får igennem forløbet indblik i nogle forskellige, klassiske, tegne- og maleøvelser. De bliver bl.a. præsenteret for abstrakt kontra figurativ kunst og andre skulpturelle begreber, teknikker og udtryk, som er repræsenteret på udstillingsstedet. Hele forløbet munder ud i et kunstnerisk udtryk, som klassen skaber i fællesskab.

Første dag på Ringsted Galleriet
• Introduktion til Ringsted Galleriet og på opdagelse i den aktuelle udstilling

• I Ringsted Galleriets værksted introduceres eleverne til klassiske tegneøvelser, hvor der både indgår koncentrationsøvelser og frigørende processer, der skal være med til at træne øjet i at se, men også øver sig i at komme ud af kontrol og lære at fejl kan bruges til noget konstruktivt i billedkunst. Der arbejdes individuelt, hvor eleverne eks. laver portrætter i blindkonturtegning med spejl og uden at kigge på papiret.

• Eleverne introduceres til øvrige billedkunstneriske grundteknikker, materialer og tematikker. Det kan eksempelvis være gennem farvelære og til selvportræt, hvor huden males med en særlig italiensk teknik fra Renæssancens tid. Gennem hele dagen ser vi nærmere på andre kunstneres værker fra nær og fjern tid.

Anden dag på Ringsted Galleriet

• På opdagelse i den aktuelle udstilling på Ringsted Galleriet, hvor der laves opvarmningsøvelser. Det kan eks. være gennem tegneøvelser, hvor eleverne tegner efter de udstillede værker (uden brug af viskelæder). Et eventuelt benspænd til opgaven kan lyde, at eleverne skal tegne med deres modsatte hånd for derved at øve sig i at få en mere levende streg og at bruge fejl som drivkraft til at skabe.

• På værkstedet arbejder eleverne i grupper i skabelsen af et fællesværk. Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling, introduceres eleverne til et givent materiale, teknik og aktuel tematik, som sættes i relation til elevernes egen situation, hverdag, tanker og drømme. Fællesskabelsen kan foregå i forskellige medier og med aparte sammenstillinger med materialer og udtryk. Målet er at skabe et fælles værk hvis udtryk fortæller noget særligt om netop denne klasse ift. dynamik, balance, kontraster og materialevalg.

• Dagen afsluttes med en evaluering af dagene.

Når alle 2. klasser har været igennem billedkunstforløbet på Ringsted Galleriet, udstilles klassernes kunstværker på Galleriet, og der afholdes en fælles fernisering for alle skoleklasser, hvor elever og forældre bliver inviteret.

Forberedende workshop med Heidi

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor Heidi gennemgår dele af forløbet. De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Heidi. Workshoppen er udover forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholde d.

Den forberedende workshop afholdes torsdag d. 18. aug. kl. 14.00 -17.00
Sted: Ringsted Galleriet, Bøllingsvej 15, 4100 Ringsted

Her kan man læse mere om stedet: www.ringstedgalleriet.dk

Tidsplan skoleåret 22/23

Hver klasse arbejder to skoledage på Ringsted Galleriet kl. 9.00- 12.30
Start- og sluttidspunktet kan afstemmes efter bustider.

Nebs Møllegård spec.
Mandag d. 6. marts og tirsdag d. 7. marts

Ådalskolen spec.
Torsdag d. 9. marts og fredag d. 10. marts

Bifrost spec.
Mandag d. 13. marts og tirsdag d. 14. marts

Byskovskolen
2. Spec.: Mandag d. 27. marts og tirsdag d. 28. marts
2.a. Mandag d. 20. marts og tirsdag d. 21. marts
2.b. Torsdag d. 23. marts og fredag d. 24. marts
2.c. Torsdag d. 16. marts og fredag d. 17. marts

Kildeskolen
Torsdag d. 13. April og fredag d. 14. April

Dagmarskolen
2.a. Onsdag d. 19. April og torsdag d. 20. April
2.b. Fredag d. 21. April og mandag d. 24. April

Søholmskolen
Mandag d. 17. April og tirsdag d. 18. April

Valdemarskolen
2. a. Tirsdag d. 25. April og onsdag d. 26. April
2.b. Torsdag d. 27. April og fredag d. 28. April
2.c. Tirsdag d. 2. maj og onsdag d. 3. maj

Nordbakkeskolen
2.kl. Mandag d. 15. maj og tirsdag d. 16. maj

Vigersted Skole
2.a. Mandag d. 22. maj og tirsdag d. 23. maj
2. Spec. Onsdag d. 24. maj og torsdag d. 25. maj

Sct. Joseph Skole
2.a. Tirsdag d. 30. maj og onsdag d. 31. maj

Ringsted Privatskole
2.a. Torsdag d. 1. Juni og fredag d. 2. juni

Ringsted Ny Friskole
2.a. Tirsdag d. 6. juni og onsdag d. 7. juni

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top