Ind i Kunsten i Slagelse 23/24

”Ind i Kunsten” handler om at komme tæt på samtidskunsten og om selv at opleve, sanse, eksperimentere og forstå på egen krop, hvad det er, kunsten kan bidrage med i vores hverdag. 

Billedkunstner og formidler, Heidi Hove, står for billedkunstforløbet, som både indeholder et besøg på Kunsthal Kongegaarden i Korsør ved Henrik Broch-Lips og en hel dag med billedkunstnerisk arbejde på egen skole.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får en oplevelse af hvordan samtidskunst kan være nærværende og aktuel i ens egen hverdag
  • får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper elevens iagttagelsesevne og giver nye handlemuligheder
  • laver projekter, hvor samtidskunsten og elevens egen hverdag sættes i relation til hinanden
  • fordyber sig i konkrete sanselige kunstoplevelser, som bliver afsættet til selv at være skabende

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Fortællingen er i fokus, når eleverne i billedkunstforløbet introduceres til aktuel samtidskunst på Kunsthal Kongegaarden, hvor de inspireres til at udfolde deres egen hverdag og fortælling på kunstnerisk vis. Eleverne får igennem forløbet indblik i nogle grundlæggende og klassiske tegne- og maleøvelser, som vil være med til at folde værkerne ud. Med inspiration fra udstillingerne på Kongegaarden, arbejdes der videre ude på skolerne i skabelsen af et fælles værk.

Første dag på Kunsthal Kongegaarden
Introduktion til Kunsthal Kongegaarden og dets aktuelle udstilling ved Henrik Broch-Lips og Heidi Hove.
Vi ser nærmere på de forskellige værker på udstillingen, og vi lader os undre og stille spørgsmål til, hvad vi ser, og hvordan det kan hænge sammen med vores egen hverdag. I udstillingen arbejder eleverne med nogle klassiske tegneøvelser. I øvelserne indgår der både koncentrationsøvelser og frigørende processer, der skal være med til at træne øjet i at se, men hvor man også øver sig i at komme ud af kontrol og lære at fejl kan bruges konstruktivt i det billedkunstneriske arbejde.

Anden dag på egen skole
Tilbage på skolen arbejder eleverne i grupper med skabelsen af et fælles kunstværk eller en serie projekter med et fælles udtryk. Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling, introduceres eleverne til et givent materiale, teknik og aktuel tematik, som sættes i relation til elevernes egen situation, hverdag, tanker og drømme. Fællesskabelsen kan foregå i forskellige medier og med aparte sammenstillinger med materialer og udtryk. Målet er at skabe et fællesværk eller en serie værker, hvis udtryk fortæller noget særligt om netop denne klasses dynamik, balance, kontraster og materialevalg.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en 2-timers lærerworkshop, hvor Heidi og Henrik gennemgår dele af forløbet.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs i arbejdet med kunstneren. Workshoppen er udover forberedelse til billedkunstforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Som deltagende lærer er man med under hele forløbet (i løbet af skoledagen) for at understøtte kunstneren og eleverne bedst. Det er derfor vigtigt at få byttet timer de dage kunstneren er på skolen.  

Den forberedende lærerworkshop afholdes torsdag den 4. april 2024 kl. 14-16
Sted: Kunsthal Kongegaarden

Tidsplan skoleåret 23/24

Ind i kunsten i 2024 foregår over to sammenhængende dage første dag på Kunsthal Kongegaarden i Korsør kl. 10-13 og anden dagen på egen skole kl. 8.30-13.30

Baggesenskolen
2.a: Kongegaarden d. 9. april og 1. maj på egen skole (bemærk datoændring for skolebesøg)
2.b: Kongegaarden d. 9. april og 10. april på egen skole (bemærk datoændring for skolebesøg)

Broskolen
2.b: Kongegaarden d. 12. april og 16. april på egen skole
2.a: Kongegaarden d. 12. april og 17. april på egen skole

Marievangsskolen
2. a: Kongegaarden d. 18. april og 19. april på egen skole
2. b: Kongegaarden d. 8. maj og 15. april på egen skole
2. c: Kongegaarden d. 24. april og 25. april på egen skole

Solskinsskolen 2. årgang
Kongegaarden d. 24. april og 26. april på egen skole

Stillinge Skole 2. a
Kongegaarden d. 18. april og 23. april på egen skole

Hashøjskolen 2. årgang
Kongegaarden 8. maj og 29. maj på egen skole

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top