Ind i Kunsten i Slagelse 22/23

”Ind i Kunsten” handler om at komme tæt på samtidskunsten og om selv at opleve, sanse, eksperimentere og forstå på egen krop, hvad det er, kunsten kan bidrage med i vores hverdag. 

Billedkunstner og formidler, Heidi Hove står for billedkunstforløbet, som både indeholder et besøg på Kunsthal Kongegaarden i Korsør og en hel dag med billedkunstnerisk arbejde på egen skole.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • får en oplevelse af hvordan samtidskunst kan være nærværende og aktuel i ens egen hverdag
  • får indblik i kunstneriske arbejdsprocesser, der skærper elevens iagttagelsesevne og giver nye handlemuligheder
  • laver projekter, hvor samtidskunsten og elevens egen hverdag sættes i relation til hinanden
  • fordyber sig i konkrete sanselige kunstoplevelser, som bliver afsættet til selv at være skabende

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedkomposition: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Fortællingen er i fokus, når eleverne i billedkunstforløbet introduceres til aktuel samtidskunst på Kunsthal Kongegaarden, hvor de inspireres til at udfolde deres egen hverdag og fortælling på kunstnerisk vis. Eleverne får igennem forløbet indblik i nogle grundlæggende og klassiske tegne- og maleøvelser, som vil være med til at folde værkerne ud. Med inspiration fra udstillingerne på Kongegaarden, arbejdes der videre ude på skolerne i skabelsen af et fælles værk.

Første dag på Kunsthal Kongegaarden
• Introduktion til Kunsthal Kongegaarden og dets aktuelle udstilling ved Henrik Broch-Lips og Heidi Hove. Vi ser nærmere på de forskellige værker på udstillingen, og vi lader os undre og stille spørgsmål til, hvad vi ser, og hvordan det kan hænge sammen med vores egen hverdag. I udstillingen arbejder eleverne med nogle klassiske tegneøvelser. I øvelserne indgår der både koncentrationsøvelser og frigørende processer, der skal være med til at træne øjet i at se, men hvor man også øver sig i at komme ud af kontrol og lære at fejl kan bruges konstruktivt i det billedkunstneriske arbejde.

Anden dag på egen skole
• Tilbage på skolen arbejder eleverne i grupper med skabelsen af et fælleskunstværk. Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling, introduceres eleverne til et givent materiale, teknik og aktuel tematik, som sættes i relation til elevernes egen situation, hverdag, tanker og drømme. Fællesskabelsen kan foregå i forskellige medier og med aparte sammenstillinger med materialer og udtryk. Målet er at skabe et fællesværk eller en serie værker, hvis udtryk fortæller noget særligt om netop denne klasses dynamik, balance, kontraster og materialevalg.

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet mellem lærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop, hvor Heidi og Henrik gennemgår dele af forløbet.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs i arbejdet med Heidi. Workshoppen er udover forberedelse til billedkunstforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 3. aug. kl. 13.00- 16.00
Sted: Slagelse Bibliotek (lokale 1), Stenstuegade 3, Slagelse.

Tidsplan skoleåret 22/23

Ind i kunsten foregår over to sammenhængende dage første dag på Kunsthal Kongegaarden i Korsør og anden dagen på egen skole.

Marievangsskolen
2.a. Kongegaarden d. 11. oktober kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 12. oktober kl. 8.30- 13.30
2.b. Kongegaarden d. 11. oktober kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 13. oktober kl. 8.30- 13.30
2.c. Kongegaarden d. 25. oktober kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 26. oktober kl. 8.30- 13.30

Skælskørskole
2.a. Kongegaarden d. 25. oktober kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 27. oktober kl. 8.30- 13.30

Antvorskov skole
2.a. Kongegaarden d. 1. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 2. november kl. 8.30- 13.30
2.b. Kongegaarden d. 1. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 3. november kl. 8.30- 13.30
2.c. Kongegaarden d. 8. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 9. november kl. 8.30- 13.30
2.d. Kongegaarden d. 8. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 10. november kl. 8.30- 13.30
2.e. Kongegaarden d. 15. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 16. november kl. 8.30- 13.30

Baggesenskolen
2.a. Kongegaarden d. 15. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 17. november kl. 8.30- 13.30
2.b. Kongegaarden d. 22. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 23. november kl. 8.30- 13.30

Vemmelev Skole
2.a. Kongegaarden d. 22. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 24. november kl. 8.30- 13.30
2.b. Kongegaarden d. 29. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 30. november kl. 8.30- 13.30

Rosenkilde Skole
2. a. Kongegaarden d. 29. november kl. 10.00- 13.00 og på egen skole med Heidi d. 1. december kl. 8.30- 13.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top