Ind i Kunsten i Sorø 2023-2024

Ind i kunsten i Sorø Kommune handler om at lade sig inspirere af rigtige kunstværker på Sorø Kunstmuseum og sammen med billedkunstner Astrid Randrup skabe et fælles kunstværk lavet af alle 2. klasser til Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum og Astrid er gået sammen om at lave et billedkunstforløb, hvor eleverne selv prøver at være kunstnere helt fra idéfasen til skabelsen og udstillingen af kunstværket.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

  • afprøver inspirationskilder fra en kunsthistorisk sammenhæng
  • bruger kunsthistoriske ikoner til at forstå sig selv i en nutidig sammenhæng
  • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder
  • får forståelse for materialer og farvers betydning i et kunstnerisk udtryk

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

  • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
  • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

  • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
  • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Indhold

Billedkunstforløbet foregår over to dage.
Første dag på Sorø Kunstmuseum og anden dag på egen skole.

Besøget på Sorø Kunstmuseum er opdelt i to dele:
1. del i samlingen af russsiske ikoner sammen med Astrid. Gennem kreative og kropslige øvelser i rummet opleves de gamle ikoner, som er malet på stykker af træ med den hensigt at give kærlighed, tryghed og styrke. I mødet med ikonerne kommer eleverne omkring følelser og stemninger som nærvær og fravær i ikonerne og afprøver selv, hvordan følelser og stemninger kan se ud, når de vises med kroppen.

2. del på Kunstmuseet er en guidet tour gennem kunstmuseets andre samlinger og en introduktion til at gå på kunstmuseum. Eleverne får her mulighed for at dvæle ved nogle enkelte kunstværker. Målet er at giver eleverne en oplevelse af kunstmuseet som det sted, man kan gå hen for at vække ens sanser, blive overrasket og få ny og anderledes viden om verden.

Eleverne kommer på Sorø Kunstmuseum både til at fordybe sig i nogle særligt udvalgte værker og opleve, hvad et kunstmuseum rummer.

Kunstværket bliver til på egen skole
Tilbage på skolen arbejder Astrid med klassen i billedkunstlokalet, hvor klassens bidrag til fælleskunstværket bliver til.
Materialerne til kunstværket er nøje udvalgt af Astrid, som på dagen medbringer forskellige materialer og styrer på denne måde elevernes kunstneriske proces og hjælper dem med at være kreative og eksperimenterende. Eleverne afprøver på denne måde selv, hvordan en kunstner som Astrid arbejder med at skabe kunst.

Dagen afslutter med, at eleverne samler det, de har skabt i løbet af dagen til en fælles form, som Astrid tager med hjem og færdiggør til en udendørs kunstudstilling ved Sorø Kunstmuseum med alle 2. klassernes bidrag.

Afsluttende fernisering for alle 2. klasser på Sorø Kunstmuseum er: mandag d. 11. marts 2024.
kl. 8.45-10.00: Frederiksberg Skole, Sorø Borgerskole og Sorø Privatskole
kl. 10.30-11.30: Ruds Vedby Skole, Stenlille Skole, Pedersborg Skole og Holbergskolen
Her samles 2. klasserne på tværs af skolerne og får mulighed for at opleve selv at være kunster til en fernisering, hvor der selvfølgelig også vil være taler og presse tilstede.

Udstillingen bliver stående et stykke tid, så familie, venner og andre interesserede kan komme forbi og se de helt unikke kunstværker og få en rundtur på Sorø Kunstmuseum af ens barn.

Forberedende lærerworkshop med Astrid

For at styrke samarbejdet mellem billedkunstlærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop på Sorø Kunstmuseum, hvor billedkunstner Astrid og museets kunstformidler gennemgår dele af forløbet.
De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og støtte eleverne undervejs i arbejdet med Astrid.

Workshoppen er udover forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes mandag d. 6. november kl. 14.00-17.00
Sted: Sorø Kunstmuseum

Tidsplan skoleåret 23/24

Ind i kunsten foregår over to dage.
Første dag på Sorø Kunstmuseum er i tidsrummet kl. 9.00- 12.00
Anden dag er på egen skole i tidsrummet kl. 9.00- 13.00

Frederiksberg skole
2.a den 22. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 5. februar på egen skole
2.b den 22. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 6. februar på egen skole
2.c den 26. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 7. februar på egen skole

Ruds Vedby Skole
2.a den 26. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 8. februar på egen skole

Pedersborg Skole
2.a og 2. b den 2. februar besøg på Sorø Kunstmuseum og 20. februar på egen skole

Sorø Borgerskole
2.a den 25. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 21. februar på egen skole
2.a den 25. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 22. februar på egen skole

Stenlille skole
2.a den 29. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 26. februar på egen skole
2.a den 29. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 27. februar på egen skole

Holbergskolen
2.a den 30. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 28. februar på egen skole
2.b den 30. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 29. februar på egen skole

Sorø Privatskole
2.x den 31. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 4. marts på egen skole
2.y den 31. januar besøg på Sorø Kunstmuseum og 5. marts på egen skole
2.z den 1. februar besøg på Sorø Kunstmuseum og 6. marts på egen skole

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top