Ind i Kunsten i Sorø 2024-2025

Ind i kunsten i Sorø Kommune handler om at lade sig inspirere af rigtige kunstværker på Sorø Kunstmuseum og sammen med billedkunstner Astrid Randrup skabe et fælles kunstværk lavet af alle 2. klasser til Sorø Kunstmuseum. Sorø Kunstmuseum og Astrid er gået sammen om at lave et billedkunstforløb, hvor eleverne selv prøver at være kunstnere helt fra idéfasen til skabelsen og udstillingen af kunstværket. Temaet som går igennem hele forløbet er: Jord, luft, vand og ild.

Læringsmål

Ind I kunsten er udviklet til billedkunst i 2.klasse og har som læringsmål, at eleven:

 • afprøver inspirationskilder fra en kunsthistorisk sammenhæng
 • bruger kunsthistoriske ikoner til at forstå sig selv i en nutidig sammenhæng
 • får indblik i en kunstnerisk arbejdsproces, der skærper iagttagelsesevnen og giver nye handlemuligheder
 • får forståelse for materialer og farvers betydning i et kunstnerisk udtryk

Læringsmålene er koblet til disse færdigheds- og vidensmål for billedkunstfaget i 2.kl.

Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

 • Eleven kan viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
 • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Billedanalyse: Eleven kan samtale om egne og andres billeder

 • Eleven kan samtale om billeders opbygning og indhold
 • Eleven har viden om billedopbygning og enkle fagord og begreber

Aktiviteter

Del 1: Besøg på Sorø Kunstmuseum:

 • Under besøget på Sorø Kunstmuseum vil vi gå på opdagelse i forskellige kunstværker, der på den ene eller anden måde refererer til jord, både malerisk og på ide basis.
 • Vi vil undersøge maleriernes teknikker og materialer og diskutere, hvordan kunstnerne har brugt disse elementer
 • Vi vil også se på, hvordan kunstnere i dag bruger historiske materialer i deres nutidige værker.

Del 2: Eksperimenter med Materialer:

 • Efter vores besøg på museet får alle klasser besøg af Astrid Randrup på skolen og eksperimentere med forskellige materialer, der relaterer sig til jord.
 • Eleverne får mulighed for at blande forskellige farver og materialer for at skabe deres egne kunstværker inspireret af det, de har set på museet.
 • Vi vil diskutere betydningen af forskellige farver og materialer i kunstneriske udtryk og hvordan de kan bruges til at formidle ideer om jord.
  Eksperimentere med hvordan krop og naturen spiller sammen både i vores følelser og i vores sanser.

Indhold

Velkommen til en spændende rejse gennem kunstens verden, hvor vi vil udforske temaet jord gennem både nutidige og ældre kunstværker. På Sorø Kunstmuseum vil vi stifte bekendtskab med forskellige kunstværker, der på forskellige måder refererer til jord. Vi vil undersøge, hvordan kunstnere gennem tiden har brugt jord som inspirationskilde, både i deres valg af materialer og i deres konceptuelle tilgange.

Afslutning: Til sidst samler vi vores erfaringer fra besøget på museet og vores eksperimenter med materialer for at reflektere over, hvad vi har lært om jord, luft, vand og ild gennem kunsten. Eleverne vil blive opfordret til at dele deres egne tanker og refleksioner om, hvordan kunsten har påvirket deres forståelse af jord og dens betydning. Vi vil også diskutere, hvordan vi kan bruge vores nye viden til at forstå os selv i en nutidig sammenhæng og inspirere vores egne kunstneriske udtryk. Til allersidst skaber hver elev en detalje til et fælles kunstværk som udstilles på Sorø kunstmuseums gård.

Afsluttende fernisering for alle 2. klasser på Sorø Kunstmuseum er: mandag d. 11. marts 2024.
kl. 8.45-10.00: Frederiksberg Skole, Sorø Borgerskole og Sorø Privatskole
kl. 10.30-11.30: Ruds Vedby Skole, Stenlille Skole, Pedersborg Skole og Holbergskolen
Her samles 2. klasserne på tværs af skolerne og får mulighed for at opleve selv at være kunster til en fernisering, hvor der selvfølgelig også vil være taler og presse tilstede.

Udstillingen bliver stående et stykke tid, så familie, venner og andre interesserede kan komme forbi og se de helt unikke kunstværker og få en rundtur på Sorø Kunstmuseum af ens barn.

Forberedende lærerworkshop med Astrid

For at styrke samarbejdet mellem billedkunstlærer og kunstner skal alle involverede lærere deltage i en tre timers lærerworkshop på Sorø Kunstmuseum, hvor billedkunstner Astrid og museets kunstformidler gennemgår dele af forløbet.
De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og støtte eleverne undervejs i arbejdet med Astrid.

Workshoppen er udover forberedelse til billedforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med de kunstneriske øvelser og kreative processer i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes d. 20. november 2024 kl. 14-17 på Sorø Kunstmuseum

Tidsplan skoleåret 24/25

Ind i kunsten foregår over to dage.
Første dag på Sorø Kunstmuseum er i tidsrummet kl. 9.00- 12.00
Anden dag er på egen skole i tidsrummet kl. 9.00- 13.00

Frederiksberg skole
2.a den 1. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 28. april maj på egen skole
2.b den 1. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 29. april på egen skole
2.c den 2. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 30. april på egen skole

Ruds Vedby Skole
2.a den 2. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 5. maj på egen skole

Pedersborg Skole
2.a den 3. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 6. maj på egen skole
2.b den 3. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 7. maj på egen skole

Holbergskolen
2.a den 8. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 8. maj på egen skole
2.b den 8. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 12. maj på egen skole

Stenlille skole
2.a den 9. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 13. maj på egen skole
2.b den 9. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 14. maj på egen skole

Borgerskolen
2.a den 23. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 19. maj på egen skole
2.b den 23. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 20. maj på egen skole
2.c den 34. april besøg på Sorø Kunstmuseum og 21. maj på egen skole

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top