Kunst- Hop i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune er det billedformidler Sanne Schomburg Klestrup Hansen og guldsmed Maja Bovin begge fra Kunstnerfløjen i Anneberg Kulturpark , der står for kunsthoppet til de 3- 4 årige, som de kalder “Mig selv som Trold”.
Tre dage 2 timer hver dag kommer enten Maja eller Sanne ud i dagtilbuddene og laver finurlige troldefigurer og lysaftryk sammen med børnene.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Kalundborg har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
 • oplever hvordan science-eksperimenter kan bruges til at skabe kunstneriske lysaftryk
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden
 • bruger og fornemmer sin krop til at udtrykke sig med og aflæser andres kropssprog

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
På billedet ses et lysaftryk sådan et skal børnene lave med kunstnere i Kumult

Indhold

Processen med at lade sig inspirere, finde materialer, samle og pynte sin figur, mens man leger en historie frem om trolden, er det centrale i Sanne og Majas Kunts- Hop. Når børnene f.eks. laver skyggebilledet af figuren, leger de – alderssvarende – med fascination af science og naturlovene. Det er således ikke selve resultatet af arbejdet, der er det vigtigste i Kunst- Hoppet, men processen med at lege og sanse sig frem til sit udtryk, sin fortælling, der har kulturel og pædagogisk værdi. Børnene kommer til at arbejde med humor og fantasi og med sanseindtryk, menneske – og troldekroppen! Aflæsning af ansigtsudtryk, hvad-kan-jeg-li?, mangfoldighed og nysgerrighed.
Der er derfor ikke et rigtigt facit – Det er legen der er aftrykket!

Session 1
Når børnene kommer ind, har de noget indsamlet skrot, smådimser, træstykker, grankogler, og propper med, som de voksne hjælper dem med at lægge i en kurv. Vi starter med fællessamling og præsenterer os og fortæller, hvad vi skal lave i dag. Så finder vi vores egne troldefigurer frem fra en kasse, og fortæller en lille historie om dem. Den del af holdet, der skal i gang med at arbejde, kommer så med hen til bordet, mens resten af holder går ud til, det er deres tur. Vi snakker om materialerne, åbner en kuffert med små rum, der indeholder sjove og skøre dele, der kan sættes sammen til figurer. Så laver vi trolde! De voksne hjælper børnene med limpistol.

Session 2
Samme som session 1

Session 3
Begge hold. Vi laver cyanotopi aftryk af børnenes figur. Mens børnene venter, får de hjælp til at tegneskrive lidt om sin figur. Papiret skal belyses ca. 15 min i en kasse med en speciel pære og skal bagefter skylles og hænges til tørre. På den måde kan alle figurer og alle billeder udstilles sammen, når vi skal runde af. Hvis man har tid og lyst i dagtilbuddet, kan børnene senere fortsætte med at tegne og male videre på deres cyanotopi og lave en udstilling, hvor forældre inviteres til at se figurerne og børnenes lysaftryk.

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Workshoppen afholdes d. 17. januar kl. 16.00- 19.00 på Vig Skole, Aula C

Tidsplan 22-23

Sanne og Maja kommer alle dag i tidsrummet kl. 9.00- 11.00.

Fårevejle Blomsterhaven
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 25. januar, onsdag d. 1. februar og onsdag d. 8. februar
Hold 2 får besøg af Maja onsdag d. 25. januar, onsdag d. 1. februar og onsdag d. 8. februar

Fårevejle Fuglehaven
Hold 1 får besøg af Sanne Torsdag d. 26. januar, Torsdag d. 2. februar og Torsdag d. 9. februar
Hold 2 får besøg af Maja Torsdag d. 26. januar, Torsdag d. 2. februar og Torsdag d. 9. februar

Spiren
Hold 1 får besøg af Sanne tirsdag d. 21. januar, tirsdag d. 28. februar og tirsdag d. 7. Marts
Hold 2 får besøg af Maja tirsdag d. 21. januar, tirsdag d. 28. februar og tirsdag d. 7. Marts

Syrenhuset
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 22. februar, onsdag d. 1. marts og onsdag d. 8. Marts

Højby Børnehus
Hold 1 får besøg af Maja onsdag d. 22. februar, onsdag d. 1. marts og onsdag d. 8. Marts
Hold 2 får besøg af Sanne torsdag d. 23. februar, onsdag d. 2. marts og onsdag d. 9. Marts
Hold 3 får besøg af Maja torsdag d. 23. februar, onsdag d. 2. marts og onsdag d. 9. Marts

Vallekilde-Hørve Skovbørnehave
Hold 1 får besøg af Sanne tirsdag d. 14. marts, tirsdag d. 21. marts og Tirsdag d. 28. Marts
Hold 2 får besøg af Maja tirsdag d. 14. marts, tirsdag d. 21. marts og Tirsdag d. 28. Marts

Odden Børnehus
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 15. marts, onsdag d. 22. marts og onsdag d. 29. Marts

Sct. Georg
Hold 1 får besøg af Maja onsdag d. 15. marts, onsdag d. 22. marts og onsdag d. 29. Marts

Regnbuen
Hold 1 får besøg af Sanne torsdag d. 16. marts, torsdag d. 23. marts og torsdag d. 30. Marts
Hold 2 får besøg af Maja torsdag d. 16. marts, torsdag d. 23. marts og torsdag d. 30. Marts

Raketten
Hold 1 får besøg af Sanne tirsdag d. 11. april, tirsdag d. 18. april og Tirsdag d. 25. april
Hold 2 får besøg af Maja tirsdag d. 11. april, tirsdag d. 18. april og Tirsdag d. 25. april

Egebjerg Børnehave
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 12. april, onsdag d. 19. april og onsdag d. 26. april
Hold 2 får besøg af Maja onsdag d. 12. april, onsdag d. 19. april og onsdag d. 26. april

Moselinden
Hold 1 får besøg af Sanne torsdag d. 13. april, torsdag d. 20. april og torsdag d. 27. april
Hold 2 får besøg af Maja torsdag d. 13. april, torsdag d. 20. april og torsdag d. 27. april

Rørvigrødderne
Hold 1 får besøg af Sanne tirsdag d. 2. maj, tirsdag d. 9. maj og tirsdag d. 16. maj
Hold 2 får besøg af Maja tirsdag d. 2. maj, tirsdag d. 9. maj og tirsdag d. 16. maj

SpilOp’en
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 3. maj, onsdag d. 10. maj og onsdag d. 17. maj
Hold 2 får besøg af Maja onsdag d. 3. maj, onsdag d. 10. maj og onsdag d. 17. maj
Hold 3 får besøg af Sanne torsdag d. 4. maj, torsdag d. 11. maj og torsdag d. 25. maj

Solbakken
Hold 1 får besøg af Maja torsdag d. 4. maj, torsdag d. 11. maj og torsdag d. 25. maj

Bevægelseshaven
Hold 1 får besøg af Sanne onsdag d. 24. maj, onsdag d. 31. maj og onsdag d. 7. Juni
Hold 2 får besøg af Maja onsdag d. 24. maj, onsdag d. 31. maj og onsdag d. 7. Juni

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her og kom til evalueringen

Scroll to Top