Kunst- Hop i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er det billedkunstner Marie-Louise Vittrup, der står for kunsthoppene, som hun kalder “Stjernehimlen og tamme ræve”, der er en billedkunstnerisk workshop, som frit fabulerer over fortællingen ´Den Lille Prins´. Marie-Louise vil komme ud til alle de 3- 4 årige i Kalundborg Kommune enten 3 eller 4 gange, hvor de skal på en fantasifuld rejse i billedkunsten verden…

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Kalundborg har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge.

Indhold

“Stjernehimlen og tamme ræve” er en billedkunstnerisk workshop, hvor børn og voksne kommer ud på en sanselig rejse ud i universet. En 3 eller 4-dages workshop med særligt fokus på processen og den legende tilgang.

Børn og voksne fortsætter rejsen med den lille prins fra fortællingen af samme navn. Det er en historie om en pilot, der er strandet i ørkenen og hans møde med en lille prins fra en fremmed planet. Sammen skal vi rejse med den lille prins gennem det store univers og besøge den planet, han kommer fra. Hvordan ser planeten ud? Hvordan ser planet jorden mon ud helt deroppe fra prinsens planet?

Vi skal lave rumraketter, bygge drømmeplaneter og male stjernehimlen. Der skal eksperimenteres og leges med farver og materialer, mens vi undrer os og fordyber os. Vi skal også sammen lave den lille tamme ræv fra historien.

Med “Stjernehimlen og tamme ræve” skaber Marie-Louise et kreativt og trygt frirum, hvor børnene sammen med de voksne får mulighed for at fabulere kropsligt, sanseligt og sprogligt gennem kunsten, fantasien og eventyret. Forløbet er en introduktion til billedkunst i børnehøjde.

Forberedende workshop med Marie Louise

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser og teknikker fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Der afholdes to workshop, en i august og en i december, fordi Marie Louise er ude i børnehaverne hele skoleåret 23-24. Så de børnehaver der skal have Kunst- Hop i efteråret deltager i den forberedende workshop i august, og de børnehaver, der først skal have Kunst- Hop i 2024, deltager i den forberedende workshop i december.

Tid: D. 11. august kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tid: D. 1. december kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tidsplan 23-24

2023

Børnehaven Gården
Hold 1: d. 14., 15., 16. august kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 17., 18., 21. august kl. 9.00- 11.00

Krudthuset
Hold 1: d. 14., 15., 16., 17. august kl. 12.00- 13.30

Høng Børneunivers
Hold 1: d. 21., 22., 23., 24. august kl. 12.00- 13.30
Hold 2: d. 28., 29., 30., 31. august kl. 12.00-13.30

Løve Børnehave
Hold 1: 22., 23., 24. august kl. 9.00- 11.00
Hold 2: kl. 25., 28., 29. august kl.12.00- 13.30

Kr. Helsinge Børnehave
Hold 1: d. 30., 31., august og 1. september kl. 9.00- 11.00

Friluftsgården
Hold 1: d. 4., 5., og 6. september kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 4., 5., 6. og 7. september kl. 12.00- 13.30

Lupinvejens Børnehave
Hold 1: d. 7., 8., og 11. september kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 11., 12., 13. og 14. september kl. 12.00- 13.30
Hold 3: d. 12., 13. og 14. september kl. 09.00- 11.00

Hobitten
Hold 1: d. 15., 18., 19. september kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 20., 21., 22. september kl. 9.00-11.00

Tømmerup Fribørnehave
Hold 1: d. 18., 19., 20. 21. september kl. 12.00- 13.30

Snertinge Børnehus
Hold 1: d. 25., 26., 27. september kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 25., 26., 27., 28. september kl. 12.00- 13.30
Hold 3: d. 28., 29. sep. og 2. okt. kl. 9.00- 11.00

Bregnen Naturbørnehave
Hold 1: 3., 4., og 5. oktober kl. 9.00- 11.00
Hold 2: 9., 10., og 11. oktober kl. 9.00- 11.00

De fire årstider
Hold 1: 3., 4., 5. og 6. oktober kl. 12.00- 13.30

Svebølle Børnehus
Hold 1: d. 9., 10., 11. og 12. oktober kl. 12.00-13.30
Hold 2: d. 23., 24., 25. og 26. oktober kl. 9.30-11.00
Hold 3: d. 23., 24., 25. og 26. oktober kl. 12.00-13.30

Børnehuset Kløvergården
Hold 1: d. 30., 31. okt. og 1., 2. nov. kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 30., 31. okt. og 1., 2. nov. kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Engen
Hold 1: d. 3., 6., 7. og 8. nov. kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 3., 6., 7. og 8. nov. kl. 12.00- 13.30

Rørby Børnehus
Hold 1: d. 9., 10., 13., og 14. november kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 9., 10., 13., og 14. november kl. 12.00- 13.30

Børnehaven Mariehønen
Hold 1: d. 15., 16., 17., og 20. november kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 15., 16., 17., og 20. november kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Østgården
Hold 1: d. 21., 22., 23., 24. november kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 21., 22., 23., 24. november kl. 12.00- 13.30

Børnehaven Nordlyset
Hold 1: d. 27., 28., 29., og 30. november kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 27., 28., 29., og 30. november kl. 12.00- 13.30

2024

Børnehuset Buldervang
Hold 1: d. 3., 4., 5., januar 09.00- 11.00

Kalundborg Asylbørnehave
Hold 1: d. 8., 9., og 10. januar kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 11., 12., 15. januar kl. 9.00-11.00

Aktivarius
Hold 1: d. 8., 9., 10. og 11. januar kl. 12.00- 13.30
Hold 2: d. 15., 16., 17. og 18. januar kl. 12.00-13.30
Hold 3: d. 16., 17., 18 januar kl. 9.00-11.00

Eventyrhuset
Hold 1: d. 19., 22., 23. januar kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 22., 23., 24., 25. januar kl. 12.00- 13.30
Hold 3: d. 24., 25., 26. januar kl. 9.00- 11.00

Børnehuset Svalereden
Hold 1: d. 29., 30., 31. januar kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 1., 2. og 5. februar kl. 9.00- 11.00
Hold 3: d. 29., 30., 31. jan. og 1. feb. kl. 12.00-13.30

Sæby Hallenslev Fribørnehave
Hold 1: d. 6., 7., 8. februar kl. 9.00-11.00

Børnehaven Mælkebøtten
Hold 1: d. 6., 7., og 8. februar kl. 9.00-11.00

Børnehuset Troldebo
Hold 1: d. 19., 20., 21., 22. februar kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 19., 20., 21., 22. februar kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Regnbuen
Hold 1: d. 26., 27., og 28 februar kl. 9.00- 11.00
Hold 2: d. 29. feb. og 1. og 4. marts kl. 9.00- 11.00

Raklev børnehave
Hold 1: d. 26., 27., 28., 29. februar kl. 12.00-13.30
Hold 2: d. 5., 6., 7., 8. marts kl. 9.30-11.00
Hold 3: d. 5., 6., 7., 8. marts kl. 12.00-13.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik herhttps://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9LPT8PU8LK9P for at komme til evalueringen

Scroll to Top