Kunst-Hop 2 i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er det Helle Janke, der fører de 3-4-årige børn ind i fortællingens verden. Sammen med Helle Janke kommer børnene til at eksperimentere med ord, sprog og historier. Og børnenes forestillingsevne kommer på arbejde i et skabende univers, hvor alt kan lade sig gøre.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST-HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.
Kunst-Hop i Kalundborg: “Det eksperimenterende fortælleværksted” har som pædagogisk mål, at barnet:

  • gør sig erfaringer med det mundtlige fortællerum gennem at lytte til folkeeventyr, der er givet videre gennem generationer. 
  • eksperimenterer med genfortællinger og med improviserede fortællinger, som vi selv skaber i nu´et ved brug af vores fantasi. 
  • oplever et nærvær og en samhørighed i fortællerummet, som giver mod på og lyst til selv at bruge sproget fortællende.  

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål fra læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Indhold

Besøget starter hver gang ud med at Helle fortæller et folkeeventyr. Børnene arbejder videre med dagens eventyr gennem dramatiserende leg, sanseleg, sangleg eller tegning. Herefter sætter vi fantasien i gang og skaber vores egne fortællinger om alt muligt og umuligt og vha. leg. Vi samles til sidst, hvor Helle afslutter med en historie.
At høre fortællinger er samvær omkring en ældgammel tradition – at lytte til fortalte historier – ikke oplæste, men fortalte.
Børnene kommer til at arbejde med to typer af fortællinger:
Folkeeventyr, som er blevet fortalt i generation efter generation og Improviserede fortællinger, som vi selv skaber i nuet ved brug af vores fantasi. Helle Janke kommer ud 3 gange i børnehaverne i 1,5 time hver gang.

Forberedende workshop med Helle Janke

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en to timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Nysgerrighed overfor fortællingerne og mod på at give sig i kast med fortællinger er i høj grad afhængigt af, hvordan børnenes kendte voksne agerer i fortællerummet. Jeg håber på, at de deltagende pædagoger vil være aktive både som lyttere og som fortællere, når vi skaber historier sammen.” Helle Janke, fortæller i Blå Sol ( https://hellejanke.dk/naturfortaelling/ )

De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser og teknikker fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte børnene undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Der afholdes to workshop, en i august og en i januar, fordi Helle Janke er ude i børnehaverne hele skoleåret 24-25.

De børnehaver der skal have Kunst-Hop i efteråret 2024 deltager i den forberedende workshop d. 29. august, og de børnehaver, der først skal have Kunst-Hop i 2025, deltager i den forberedende workshop d. 8. januar 2025.

Tid: D. 29. august 2024 kl. 13.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tid: D. 8. januar 2025 kl. 13.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tidsplan 2024-2025

2024

Børnehuset Kløvergården
Hold 1: d. 9., 16., 23. september kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 9., 16., 23. september kl. 12.00-13.30

Krudthuset
Hold 1: d. 10., 17., 24. september kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 10., 17., 24. september kl. 12.00-13.30

Høng Børneunivers
Hold 1: d. 11., 18., 25. september kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 11., 18., 25. september kl. 12.00-13.30

Løve Børnehave
Hold 1: d. 12., 19., 26. september kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 12., 19., 26. september kl. 12.00- 13.30

Hobitten
Hold 1: d. 30. sep., 7. okt., 21. okt. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 30. sep., 7. okt., 21. okt. kl. 12.00-13.30

Lupinvejens Børnehave
Hold 1: d. 1. okt., 8. okt. 22. okt. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 1. okt., 8. okt. 22. okt. kl. 12.00-13.30
Hold 3: d. 2. okt., 9. okt., 23. okt. kl. 12.00-13.30

Tømmerup Fribørnehave
Hold 1: d. 2. okt., 9. okt. og 23. okt. kl. 9.30-11.00

Friluftsgården
Hold 1: d. 28. nov., 5. dec. 12. dec. kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 28. nov., 5. dec. 12. dec. kl. 12.00-13.30

Snertinge Børnehus
Hold 1: d. 25. nov., 2. dec. og 9. dec. kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 25. nov., 2. dec. og 9. dec. kl. 12.00- 13.30
Hold 3: d. 26. nov., 3. dec. og 10. dec. kl. 9.30- 11.00

Børnehaven Gården
Hold 1: d. 26. nov., 3. dec., 10. dec. kl. 12.00-13.30
Hold 2: d. 27. nov., 4. dec., 11. dec. kl. 9.30-11.00
Hold 3: d. 27. nov., 4. dec., 11. dec. kl. 12.00-13.30

Bregnen Naturbørnehave
Hold 1: d. 3. okt., 10. okt. og 24. okt. kl. 9.30- 11.00
Hold 2: d. 3. okt., 10. okt. og 24. okt. kl. 12.00- 13.3

2025

Svebølle Børnehus
Hold 1: d. 13. jan., 20. jan., 27. jan. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 13. jan., 20. jan., 27. jan. kl. 12.00-13.30
Hold 3: d. 14. jan., 21. jan., 28. jan. kl. 9.30-11.00

Børnehuset Buldervang
Hold 1: d. 14. jan., 21. jan. 28. jan. kl. 12.00-13.30
Hold 2: d. 15. jan. 22. jan., 29. jan. kl. 9.30-11.00

Børnehaven Mælkebøtten
Hold 1: d. 15. jan., 22. jan., 29. jan. kl. 12.00-13.30

Børnehaven Mariehønen
Hold 1: d. 16. jan. 23. jan., 30. jan. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 16. jan. 23. jan., 30. jan. kl. 12.00-13.30

Rørby Børnehave
Hold 1: d. 3. feb. 17. feb. 24. feb. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 3. feb. 17. feb. 24. feb. kl. 12.00-13.30

Børnehuset Engen
Hold 1: d. 4. feb., 18. feb. 25. feb. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 4. feb., 18. feb. 25. feb. kl. 12-13.30
Hold 3: d. 5. feb., 19. feb. 26. feb. kl. 9.30-11.00

Børnehuset Østgården
Hold 1: d. 5. feb., 19. feb., 26. feb. kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 5. feb., 19. feb., 26. feb. kl. 12.00-13.00

De fire Årstider
Hold 1: d. 6. feb., 20. feb. og 27. feb. kl. 9.30-11.00

Børnehaven Nordlyset
Hold 1: d. 3. marts, d. 10. marts og d. 17. marts kl. 9.30-11.00

Sæby Hallenslev Fribørnehave
Hold 1: d. 3. marts, d. 10. marts og d. 17. marts kl. 12.00-13.30

Børnehaven Svalereden
Hold 1: d. 4. marts, 11. marts, 18. marts kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 4. marts, 11. marts, 18. marts kl. 12.00-13.30

Kalundborg Asylbørnehave
Hold 1: d. 5. marts, 12. marts, 19. marts kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 5. marts, 12. marts, 19. marts kl. 12.00-13.30

Børnehuset Troldebo
Hold 1: d. 6. marts, 13. marts, 20. marts kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 6. marts, 13. marts, 20. marts kl. 12.00-13.00

Aktivarius
Hold 1: d. 24., marts, 31., marts, 7. april kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 24., marts, 31., marts, 7. april kl. 12.00-13.30
Hold 3: d. 25. marts, 1. april, 8. april kl. 9.30-11.00

Børnehuset Regnbuen
Hold 1: d. 26. marts, 2. april og 9. april kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 26. marts, 2. april og 9. april kl. 12-13.30

Raklev Børnehave
Hold 1 d. 27. marts, 3. april, 10. april kl. 9.30-13.00
Hold 2 d. 27. marts, 3. april, 10. april kl. 12.00-13.00

Eventyrhuset
Hold 1: d. 28 april, 5. maj, 12. maj kl. 9.30-11.00
Hold 2: d. 28 april, 5. maj, 12. maj kl. 11.00-12.00
Hold 3: d. 29. april, 6. maj, 13. maj kl. 9.30-11.00

Børnehuset Kirke Helsinge
Hold 1: 29. april, 6. maj og 13. maj kl. 9.30-11.00

Sejerø Børnehave
Hold 1: d. 22. april, 23. april, 24. april kl. 9.30-11.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til evalueringen.

Scroll to Top