Kunst-Hop for de 3-4-årige i Lejre

Kunsthoppene for de 3-4-årige i Lejre Kommune er bundet sammen af teaterforestillingen “Den forheksede prinsesse og fyrtøjet”, som børnene ser i forbindelse med deres rytmikforløb. Børnene og det pædagogisk personale kommer i kulturforløbet til at arbejde med en masse kreative processer indenfor de forskellige kunstarter, som nemt kan integreres i hverdagen ude i dagtilbuddene.

KUNST-HOP er et længerevarende kulturforløb, lavet i samarbejde mellem Lejre Musik- og Billedskole, Lejre Bibliotek og Arkiv, Lejre Kommunes børnehaver, Dronten og Måle Fortælleteater v/ Anette Jahn. Derfor bliver både børnene og det pædagogiske personale klædt godt på hele vejen gennem kunst-hoppene.

I løbet af sæsonen får det involverede dagtilbud et rytmikforløb på 12 x 50 min. med rytmiklærer fra Lejre Musikskole. I rytmiktimerne bliver børnene præsenteret for sange og temaer fra teaterforestillingen. Men ord og bøger skal der også til, så derfor kommer biblioteket også ud i alle børnehaver på et forbesøg, hvor børnene gennem leg med ord og historier arbejder sig ind i teaterets verden.
Her får børnene også en flot invitation til teaterforestillingen, en bog og billetter. Efter forestillingen får børnehaven igen besøg. Denne gang af skuespiller og koreograf Bettie Uldal, som bearbejder forestillingen kreativt med børnene.

Ideer til temaer som dagtilbuddene kan arbejde med sideløbende: idémateriale følger

Klik her og læs om teaterforestillingen

Læringsmål

Hvert enkelt Kunst-Hop er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Lejre har som pædagogisk mål, at barnet:

 • gennem rytmik og teater prøver kræfter med forskellige kreative processer
 • oplever hvordan kunstarterne kan blande sig og kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
 • prøver gennem musik, teater og ord at udtrykke sig på forskellige måder.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Alsidig personlig udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Social udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse

Indhold

I rytmikforløbet vil rytmikundervisere fra Lejre Musikskole gennem sange, bevægelseslege, rytmeøvelser, musiklytning og andre musikalske aktiviteter stimulere børnenes naturlige interesse for musik.

Hver rytmiktime vil være struktureret på samme måde fra gang til gang, så børnene hurtigt føler sig trygge og tør være med i aktiviteterne. Gentagelse er vigtig og derfor vil de første timer have nogenlunde samme indhold, hvorefter der vil komme nye musikaktiviteter til. Det er derfor også altid den samme gruppe børn, der skal deltage i musiktimen i det enkelte forløb.

Det pædagogiske personale, som kender børnene, er med til at sørge for at etablere et godt og trygt læringsrum, så rytmikunderviserne kan fokusere på de musiske aktiviteter. Det forventes at min. to medarbejdere deltager i hver rytmiktime. Det skal så vidt muligt være de samme medarbejdere hver gang, så de ved, hvad der skal ske i timen og kan hjælpe børnene bedst muligt og efterfølgende kan bruge sangene og legene med børnene.

Børnene må meget gerne være klar til rytmikundervisningen, som skal foregå i et lokale, som er egnet til musiske og fysiske aktiviteter, og hvor dørene kan lukkes, så der ikke er unødvendige forstyrrelser.

Det er ikke et krav, at institutionen har instrumenter (ex. trommer, rasleæg, maracas, triangler osv.), men hvis I har lidt forskelligt, må det meget gerne stilles dem frem, inden timen starter.

Forberedelse til rytmiktimen

For at få mest ud af de 50 minutter skal den ansvarlige pædagog sørge for:

 • at det er den samme gruppe børn (omkring 15) og voksne, der deltager hver gang
 • at instrumenter er stillet frem
 • at børnene er forberedt på, at de skal til rytmik og sidder i en rundkreds, når vi starter
 • at hjælpe de børn, der måske har svært ved at være med til aktiviteterne
 • at man selv deltager aktivt i sangene og aktiviteterne, så børnene hurtigere bliver trygge ved at deltage i aktiviteterne

Det er helt bevidst, at sangene synges i et lyst toneleje, da dette passer til børnenes stemmeleje. Det kan føles højt for voksne, men syng med alligevel, der er plads til alle nuancer af stemmen

Brug rytmikken i eget dagtilbud
For at hjælpe det pædagogiske personale til at bruge sangene, øvelserne og legene endnu mere i deres dagligdag med børnene, fastlægges et kort 10 minutters midtvejsmøde, hvor de deltagende pædagoger og rytmikunderviseren sammen kommer med forslag til, hvordan pædagogerne kan fortsætte med at bruge indholdet fra rytmikforløbet.

Til mødet vil vi bede jer komme omkring disse punkter:
• Tre sange går igen i rytmikforløbet. Vælg en (eller gerne flere) af sangene, som I vil bruge på en anderledes måde sammen med børnene. Det kunne være, at I laver en ny tekst til melodien, laver bevægelser til sangen, laver en ny leg til sangen eller bruger den som en funktionssang, når børnene skal klædes på og af, når der skal ryddes op eller vaskes hænder osv.
• Aftal hvordan I vil prøve at lege og eksperimentere med børnene de uger rytmikforløbet varer. Undervejs i rytmikforløbet viser børn og pædagoger, hvordan de har brugt sangene, og de sidste 5 min. af rytmiktimen taler rytmikunderviseren og de deltagende pædagoger om, hvordan det fungerede at lege med og bruge sangene i en helt anden sammenhæng end rytmiktimen.
• Tal også om, hvis der er noget i rytmikforløbet, der skal være anderledes: måden man begynder, er der børn, der skal ses og høres lidt mere osv. Er der særlige øvelser og lege, I gerne vil bruge mere tid på end andet.

De tre sange er:
Information følger…

Biblioteket kommer på besøg

Lejre Bibliotek og Arkiv deltager som tidligere år også i Kunst-Hoppet, så børn i Lejre Kommune fra en tidlig alder begynder at lege med ord og historier og lærer biblioteket at kende. Derfor kommer en børnebibliotekar på et forbesøg med teaterplakaten, en bog med fortællingen og billetter til teaterforestillingen. Med sig har bibliotekaren også nogle billedbøger, som børnehaven låner. Bøgerne handler om temaerne i årets teaterforestilling. Bibliotekets forbesøg varer ca. 30 min.

Det er optimalt, hvis man kan være i et rum, hvor alle børnene kan sidde ned på gulvet. I de store dagtilbud deltager to hold samtidigt.
Det er hensigten at børnene får læst historien højt inden de skal se forestillingen, så de bliver tunet ind på teaterforestillingen og glæder sig til de skal af sted til teaterforestilling. Ligeledes kan der læses højt i de bøger, som børnebibliotekarerne har med, så man kan tale om de forskellige emner, der indgår i forestillingen.

Efterbearbejdning af teaterforestillingen

For at få indtrykkene fra teaterforestillingen til at lejre sig i børnene, så får børnehaven et stykke tid efter besøg af Bettie, som gennem dramalege og andre kreative øvelser vækker oplevelsen til live igen.

Tidspunkter for både for- og efterbesøg får de deltagende dagtilbud i december.

Forberedende møde

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og rytmikunderviserne skal alle involverede pædagoger deltage i en workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

Musikskolen inviterer til mødet, som afholdes kort tid op til rytmikforløbet starter.

Workshop for pædagoger: dato følger

Tidsplan rytmikforløb

Den Grønne Kile
v/ Pernille
B1: Onsdage i ugerne 35-41 + 43-47 kl. 10.25-11.15
B2: Onsdage i ugerne 35-41 + 43-47 kl. 12.40-13.30
B3: Onsdage i ugerne 48-50 + 3-7 + 9-12 kl. 9.35-10.25, Obs! Tirsdag i uge 4
B4: Onsdage i ugerne 48-50 + 3-7 + 9-12 kl. 10.25-11.15, Obs! Tirsdag i uge 4
B5: Onsdage i ugerne 48-50 + 3-7 + 9-12 kl. 11.30-12.20, Obs! Tirsdag i uge 4
B6: Onsdage i ugerne 14-15 + 17-26 kl. 10.25.11.15
B7: Onsdage i ugerne 14-15 + 17-26 kl. 11.30-12.20

Skovvejens Børnehave
v/ Gitte
B1: Onsdage i ugerne 14-15 + 17-25 kl. 9.30-10.20
B2: Onsdage i ugerne 14-15 + 17-25 kl. 10.20-11.10

Skjoldungerne
v/ Lone
B1: Tirsdage i ugerne 35-41 + 43 + 45-47 kl. 10.25-11.15
B2: Tirsdage i ugerne 48-50 + 2+6 + 9-12 kl. 9.35-10.25
B3: Tirsdage i ugerne 48-50 + 2+6 + 9-12 kl. 10.25-11.15
B4: Tirsdage i ugerne 13-15 + 18-26 kl. 9.35-10.25
B5: Tirsdage i ugerne 13-15 + 18-26 kl. 10.25-11.15

Lærkereden
v/ Gitte
B1: Onsdage i ugerne 35-41 + 43-47 kl. 10.10-11.00

Lejre Børnehus
v/ Lone
B1: Mandage i ugerne 9-14 + 18-23 kl. 10.30-11.20
B2: Mandage i ugerne 9-14 + 18-23 kl. 11.20-12.10

Kirke Hyllinge
v/ Gitte
B1: Onsdage i ugerne 48-50 + 2-3 + 5-6 + 9-13 kl. 9.35-10.25
B2: Onsdage i ugerne 48-50 + 2-3 + 5-6 + 9-13 kl. 10.35-11.25

Birken
v/ Lone
B1: Torsdage i ugerne 34-41 + 43-46 kl. 9.50-10.40
B2: Torsdage i ugerne 34-41 + 43-46 kl. 10.40-11.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Kontaktinfo

Lone Nielsen Darger (40 46 86 85)
Pernille Mejer Richardt (31 47 74 06)
Gitte Paxevanos (21 73 31 52)

Scroll to Top