Kunst-Hop i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune er der i år 2 forskellige forløb for de 3-4-5-årige. Det ene forløb Geometri i Kunsten er med billedformidler Karina Funch og er et kunstforløb med fokus på geometri. Det andet forløb er udviklet af Iben Broby og har fokus på at lære børn om sløjd, træ, naturmaterialer, former og håndværk.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst-Hop i Odsherred, Geometri i Kunsten og Sløjd for Småfolk har som pædagogisk mål, at barnet:

  • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
  • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Natur, udeliv og science

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed (Geometri i kunsten)

Indhold

Geometri i Kunsten
Børnene og de voksne skal sammen med Karina undersøge brugen af geometri i kunsten i børnehøjde.
Udgangspunktet er at børnene bliver bekendt med geometri og kan omsætte det kunstnerisk.
Børnene skal sammen med Karina se efter spor af geometriske former i mønstre, opbygninger og gentagelser af former, når vi går på opdagelse i hverdagen omkring os. Med udgangspunkt i de indsamlede papkasser og pap omsætter vi spor til nye former -skulpturelt og billedligt. De skal bygge skulpturelt og tegne med udgangspunkt i de erfaringer, som gør os undervejs.
Vi skaber lege hvor geometri indgår, som en del af at være i formaterne. Vi transformer den oprindelige form til nye former og formater, på gulvet, i luften og på snore. Vi etablerer i fællesskab en hule af pap, ud fra de erfaringer vi har fået med geometrien.

Praktisk for Geometri i Kunsten
Forløbet varer mellem 3 timer, inkl. Drikke og snackpauser. Børnene medbringer egen drikke dunk.
Forberedelse af materialer i daginstitution før kunstprojekt: Hvert barn og voksen medbringer en papkasse til kunstprojektet, daginstitutionen gemmer pap optil projektet til at bygge huler med.
Forberedelse af børnegrupper: pædagogerne sammensætter grupper med max 15 børn pr. gruppe.

Sløjd for Småfolk
Alle børn starter med at lytte til historien om Troldeskoven. Bagefter begynder vi at måle, save klodser, hamre, slibe og male. Til sidst samler vi alle vores stykker træ, så de bliver til fantasifulde træfigurer.

I forløbet sætter vi fokus på at forestille sig, at noget bliver skabt, vi mærker træet forandre sig mellem hænderne, når det bearbejdes fra råt til slebet og vi leger med størrelser og former.

Praktisk for Sløjd for Småfolk
Alle børn må gerne tage træstumper, kapsler, dimser og dutter med, som kan sættes på figurerne. Vi medbringer også en masse ekstra dimser til figurerne. Vi medbringer materialer og værktøj. Vi kan arbejde både inde og ude – afhængig af vejret.

Forberedende pædagogworkshop

For at skabe det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner og håndværker også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Forberedelse af materialer i daginstitution før kunstprojekt:
Hvert barn medbringer en papkasse til kunstprojektet. Daginstitutionen gemmer pap til projektet til at bygge huler med.
Pædagogernes forberedelse af børnegrupper:
Sammensæt grupper, der skaber trygge rammer for børnene.
Max 15 børn pr. gruppe.

Workshoppen med Karina Funch afholdes :
Tid: d. 8. oktober 2024 kl. 16-19
Sted: Vig Skole, Aula C.


Workshop med Iben og Tue:

Tid: dato følger
Sted: følger

Tidsplan 24-25

Geometri i Kunsten m/ Karina Funch
(Forløbet har en varighed af 6 timer med 2 timer pr. gang)

Odden Børnehus
Hold 1: 21. oktober, 22. oktober, 23. oktober

Egebjerg Børnehave
Hold 1: 28. oktober, 29. oktober, 30. oktober
Hold 2: 28. oktober, 29. oktober, 30. oktober

Børnehuset Regnbuen
Hold 1: 11. november, 12. november, 13. november
Hold 2: 11. november, 12. november, 13. november
Hold 3: 18. november, 19. november, 20. november

Bevægelseshaven
Hold 1: 25. november, 26. november, 27. november
Hold 2: 25. november, 26. november, 27. november

Moselinden
Hold 1: 13. januar, 14. januar, 15. januar
Hold 2: 13. januar, 14. januar, 15. januar
Hold 3: 20. januar, 21. januar, 22. januar

Spil’Open
Hold 1: 27. januar, 28. januar, 29. januar
Hold 2: 27. januar, 28. januar, 29. januar
Hold 3: 3. februar, 4. februar, 5. februar
Hold 4: 3. februar, 4. februar, 5. februar
Hold 5: 17. februar, 18. februar, 19. februar

Børnehuset Fårevejle, Blomsterhaven
Hold 1: 24. februar, 25. februar, 26. februar
Hold 2: 24. februar, 25. februar, 26. februar
Hold 3: 3. marts, 4. marts, 5. marts

Højby Børnehus
Hold 1: 10. marts, 11. marts, 12. marts
Hold 2: 10. marts, 11. marts, 12. marts
Hold 3: 17. marts, 18. marts, 19. marts
Hold 4: 17. marts, 18. marts, 19. marts

Børnehuset Fårevejle, Fuglehaven
Hold 1: 24. marts, 25. marts, 26. marts
Hold 2: 24. marts, 25. marts, 26. marts

Solbakken
Hold 1: 31. marts, 1. april, 2. april

Skovbørnehaven i Hørve
Hold 1: 7. april, 8. april, 9. april
Hold 2: 7. april, 8. april, 9. april

Spiren
Hold 1: Datoer følger
Hold 2: Datoer følger

Sløjd for småfolk m/ Iben og Tue
(Forløbet har en varighed af 3 timer med 1,5 time pr. gang)

Rørvig Rødderne
Hold 1: 14. januar og 15. januar kl. 9.00-10.30
Hold 2: 14. januar og 15. januar kl. 10.30-12.00
Hold 3: 16. januar og 28. januar kl. 9.00-10.30

Raketten
Hold 1: 29. januar og 30. januar kl. 8.30-10.00
Hold 2: 29. januar og 30. januar kl. 10-11.30
Hold 3: 4. februar og 5. februar kl. 8.30-10.00
Hold 4: 4. februar og 5. februar kl. 10-11.30

Skovinstitutionen -Sct. Georg
Hold 1: 6. februar og 11. marts kl. 8.30-10.00
Hold 2: 6. februar og 11. marts kl. 10.00-11.30
Hold 3: 12. marts og 13. marts kl. 8.30-10.00
Hold 4: 12. marts og 13. marts kl. 10.00-11.30
Hold 5: 2. april og 3. april kl. 8.30-10.00

Skovinstitutionen Syrenhuset
Hold 1: d. 26. februar og 27. februar kl. 8.30-10.00
Hold 2: d. 26. februar og 27. februar kl. 10.00-11.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top