KunstHop for 3-4-årige i Ringsted 23/24

I Ringsted Kommunes børnehaver for de 3-4-årige er det dukkemager og dukkespiller Jane Hyldgaard fra Dukkeriget, der står for KunstHop 2, som er i alt tre formiddage à 2 timers varighed fra kl. 9-11 og kl. 11-13

Hvad og hvordan

Alle børn starter med at opleve borddukkeforestillingen “Plastik Flasken Eddi” på deres hold. Bagefter laver alle børn finurlige, fantasifulde og eventyrlige skraldedukker, scenografier, drama og fortællinger sammen med Jane.

Alle børnehaver får inden Janes dukkemagerforløb til opgave at indsamle pap, skrald, plastik, dutter, dimser og andre genbrugsmaterialer i hvad der svarer til en flyttekasse. Fx: plastiklåg fra smoothie og kartoner, plastikflasker og -bøtter, æggebægre, net fra citroner, appelsiner og løg, ensomme sokker og vanter, wc- og køkkenrullerør, mindre papkasser fra tandpasta, cremer. Knapper, pels, små æsker, m.m.

I forløbet sættes der fokus på sociale, personlige, sproglige, æstetiske og kropslige fænomener, som tilsammen er med til at understøtte flere af læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Ringsted har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer (gennem dukker og dukketeater)
 • oplever hvordan kunstarterne kan blande sig og kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig på gennem ord, krop, drama, dukketeater og dukker.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden.

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Alsidig personlig udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Social udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.

Indhold i de 3 dukkemagerworkshops

Workshop 1: PlastikFlasken Eddi

Borddukketeaterforestilling

Første dag vil børnene opleve borddukketeaterforestillingen “PlastikFlaskenEddi”, som er en interaktiv borddukketeaterforestilling, som er lavet udelukkende af skrald og genbrugsmaterialer. Skraldet bliver levende og fortæller deres historier og drømme. Sammen med børnene udforsker skraldedukkerne sig selv, verden og alt det skrald, der bare ligger og flyder og roder. Hvad kan det mon bliver til? Kan skrald have store drømme? Kan ingenting blive til alting? Hvilke vilde eventyr gemmer alt det skrald mon på? Elsker skrald at rode og kan skrald godt blive ked af det? Alt kan ske når skrald får liv og stemme.  

Workshop 2: På rejse i dukkeriget

Vi laver selv skraldedukker pba. dukketeaterforestillingen.

Jane tage børnene med på en rejse ind i dukkeriget, hvor børnene selv skal prøve at være skraldedukker og lave skraldedukker. Der tages afsæt i børnenes oplevelser, deres undring, fantasi og tematikkerne fra dukketeaterforestillingen. Det hele omsættes til nye skraldedukker, lege, bevægelser og bord-dukketeatereventyr. 

Workshop 3: Mange små fortællinger

At digte skraldedukkeeventyr

Børnene kommer til at bygge egne skraldedukker, digte skraldedukke-eventyr og lave fantastiske og fantasifulde bord-dukketeater og scenografier ud af skrald og genbrug. Det hele bliver til mange små og store fortællinger, som pædagogerne og børnene selv kan lege videre med og udforske verden igennem.

Forberedende workshop med Jane

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.
De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med dukkemager og spiller også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.
Husk meget gerne en pose hverdagsskrald, som kan omdannes til dukker, fortæller og til nye måder at se verden på.

Den forberedende workshop nr. 1 afholdes d. 22. aug. 2023 kl. 15-17
(for de pædagoger i børnehaver der har forløb i 2023)
Sted: Valdemarskolen, Skolegade 9, pavillon C, 1. sal, billedkunstlokalet, lok. 133, 4100 Ringsted

Datoen for den forberedende workshop nr. 2 afholdes d. 22. nov. 2023 kl. 14-16
(for de pædagoger i børnehaver, der har forløb i 2024)
Sted: Ringsted Musik- og Kulturskole, Regimentet 3

Tidsplan 23/24

Hver dagtilbudshold arbejder tre formiddage med Jane i eget dagtilbud.

Alle børnehaver får inden Janes dukkemagerforløb til opgave at indsamle pap, skrald, plastik, dutter, dimser og andre genbrugsmaterialer i hvad der svarer til en flyttekasse. Husk at jeres indsamlede skrald skal være rent.

2023

Ørslev Børnehus
Hold 1 den 23. og 24. og 25. aug. 2023 kl. 9-11

Sneslev Landbørnehus
Hold 1 den 29. og 30. og 31. aug. 2023 kl. 9-11

Ringsted Privatskovbørnehave
Hold 1 den 5. og 6. og 7. sept. 2023 kl. 9-11

Bøgely Skovbørnehave
Hold 1 den 12. og 14. og 29. sept. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 12. og 14. og 29. sept. 2023 kl. 11-13

Springfidusen
Hold 1 den 19. og 20. og 21. sept. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 19. og 20. og 21. sept. 2023 kl. 11-13

Jystrup Børnenes Hus
Hold 1 den 26. og 27. og 28. sept. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 26. og 27. og 28. sept. 2023 kl. 11-13

Benløse Børnegård
Hold 1 den 2. og 3. og 4. okt. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 2. og 3. og 4. okt. 2023 kl. 11-13
Hold 3 den 9. og 10. og 11. okt. 2023 kl. 9-11

Åkanden
Hold 1 den 24. og 25. og 26. okt. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 24. og 25. og 26. okt. 2023 kl. 11-13

Højbohus
Hold 1 den 30. og 31. okt. og 1. nov. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 30. og 31. okt. og 1. nov. 2023 kl. 11-13

Nordbakkens Børnehus
Hold 1 den 7. og 8. og 9. nov. 2023 kl. 9-11
Hold 1 den 7. og 8. og 9. nov. 2023 kl. 11-13

Kastaniehaven
Hold 1 den 14. og 15. og 16. nov. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 14. og 15. og 16. nov. 2023 kl. 11-13

Allindelille Børnehus
Hold 1 den 21. og 22. og 23. nov. 2023 kl. 9-11

Vigersted Børnehus
Hold 1 den 28. og 29. og 30. nov. 2023 kl. 9-11
Hold 2 den 28. og 29. og 30. nov. 2023 kl. 11-13

2024

Stakhavegård
Hold 1 den 3. og 4. og 5. jan. 2024 kl. 9-11

Bastionen
Hold 1 den 9. og 10. og 11. jan. 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 9. og 10. og 11. jan. 2024 kl. 11-13
Hold 3 den 16. og 17. og 18. jan. 2024 kl. 9-11

Den Frie Børnehave
Hold 1 den 23. og 24. og 25. jan. 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 23. og 24. og 25. jan. 2024 kl. 11-13

Tinsoldaten
Hold 1 den 30. og 31. jan. og 1. feb. 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 30. og 31. jan. og 1. feb. 2024 kl. 11-13

Heimdal
Hold 1 den 6. og 7. og 8. feb. 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 6. og 7. og 8. feb. 2024 kl. 11-13
Hold 3 den 20. og 21. og 22. feb. 2024 kl. 9-11

Dagmar Asylet
Hold 1 den 27. og 28. og 29. feb. 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 27. og 28. og 29. feb. 2024 kl. 11-13

Snurretoppen
Hold 1 den 5. og 6. og 7. marts 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 5. og 6. og 7. marts 2024 kl. 11-13

Bengerds Børnehus
Hold 1 den 12. og 13. og 14. marts 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 12. og 13. og 14. marts 2024 kl. 11-13

Fristedet
Hold 1 den 19. og 20. og 21. marts 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 19. og 20. og 21. marts 2024 kl. 11-13

Solstrålen
Hold 1 den 9. og 10. og 11. april 2024 kl. 9-11

Klostermarkens Børnehus
Hold 1 den 16. og 17. og 18. april 2024 kl. 9-11
Hold 2 den 16. og 17. og 18. april 2024 kl. 11-13

Kildeskolens Børnehave
Hold 1 den 23. og 24. og 25. april 2024 kl. 9-11

Femstjernen
Hold 1 den 1. og 2. maj og 3. maj 2024 kl. 9-11

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER og kom til evalueringen

Scroll to Top