Kunst-Hop 2 i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er Kumults Kunst-Hop 2 en del af KulturKaptajner, som er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats. Her inviteres alle 3-4-årige børn i kommunens børnehaver med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en naturvejleder, kunstnere og voksne fra deres egen institution/dagpleje. Sammen går de på opdagelse i natur og kunst under titlen ”UNDER OVERFLADEN”.

Indhold

Hvilke dyr, planter, jord og materialer kan vi finde, når vi kigger under (og lidt over) jordens overflade? Hvilke fortællinger opstår? Og hvilken kunst og kreativitet kan der komme ud af alt det, vi finder?

I projekt UNDER OVERFLADEN skal alle 3-4-årige børn i alle Sorø Kommunes daginstitutioner på opdagelse i naturen og kunsten, når de får besøg af en naturvejleder fra Kongskilde Naturcenter og en af de to billedkunstnere Astrid Randrup eller Berit Nørgaard. Astrid Randrup afvikler de de kunstnereiske workshops i efteråret 2023. Berit Nørgåaard afvikler de kunstneriske workshops i foråret 2024. Kulturforløbet har en varighed på i alt 6 timer og foregår over tre besøg à 2 timer. Børnene får først et besøg af naturvejlederen og efterfølgende to besøg af kunstneren.

Efteråret 2023

I efterårets kulturforløb bliver der med naturvejlederen sat lup på universet under jordens overflade. Alt det, vi ikke umiddelbart kan se. Børnene skal på jagt efter bl.a. svampe i naturen uden for daginstitutionen og/eller på legepladsen. De skal kigge nede. Kigge oppe. Sanse. Dufte. Mærke. Gennem forskellige øvelser og lege lærer børnene særligt om svampenes former, farver, netværk under jorden mm. Børnene skal bl.a. sortere og kategorisere svampene i størrelse, farve mm., lave pustetegninger og skabe egne mycelier (svampenes netværk under jorden) samt indsamle naturmaterialer til at lave egne svampe hjemme i egen institution.

Med billedkunstner Astrid Randrup bevæger børnene sig ind i en magisk og fantasifuld verden gennem forskellige kunstneriske processer med afsæt i naturens materialer og fortællinger. En mus dukker frem fra sit skjul i Astrids lomme og tager gennem fortælling, samtale og aktiviteter børnene med på en rejse ned under jordens overflade. Musen hjælper børnene med at høre og undersøge jorden, stenene, svampene og planterne. Børnene inviteres ind i forskellige kunstnerisk skabende processer, hvor de bl.a. skal forme og tegne med siet jord, skabe et fælles rum/kunstværk med egne indsamlede sten, lave lermasker og i fælles flok danse for jorden, skabe billeder med svampetryk og gurkemejefarvelade og meget mere.

Foråret 2024

I forårets kulturforløb bliver der med naturvejlederen sat lup på muldvarpen. Børnene skal ud at finde muldvarpeskud. Hvor mange kan vi mon finde? Hvad er et muldvarpeskud egentlig lavet af? Er der noget nedenunder? Kan vi se en muldvarp? Hvor stor er en muldvarp egentlig? Vi lader børnenes nysgerrighed styre, hvad vi skal undersøge, og går på opdagelse med børnene som guide og deres nysgerrighed som fyrtårn. På den måde arbejder vi med naturvidenskab i naturen. Vi hjælper og guider børnene i processen og lader dem skabe deres egen læring i det stillads, vi har givet dem. Bagefter tager vi vores nye læring med i en rollespilsleg, hvor vi selv er muldvarper på tur under overfladen.

Med billedkunstner Berit Nørgaard får børnene til en start ansigtsmalet lyserød næse og knurhår, så de er klar til at være kunst-muldvarper. Berit skaber et trygt kunstfagligt rum, hvor børnene gennem forskellige kreative eksperimenter får udviklet deres billedsprog. Børnene bliver introduceret for forskellige teknikker, da dette åbner deres øjne for billedkunstens mangfoldige muligheder. De skal bl.a. tegne muldvarpens bløde pels med støvpasteller, tegne som en muldvarp, der graver og skabe egne muldvarpeskud med små svampe og sort maling på papir. Tilgangen er legende, sanselig og fantasifuld – og tilpasset børnenes alder. Det er Berits ambition, at både børn og deres voksne får lyst til og mod på at arbejde videre med processerne.

For at sikre en bæredygtighed i projektet bliver pædagogerne beriget med en liste af spændende aktiviteter, som de kan lave med børnene både inden, under og efter kulturforløbet. Aktiviteterne er udviklet af pædagogerne i udviklingsgruppen.

UNDER OVERFLADEN er udviklet i tæt og ligeværdigt partnerskab mellem naturvejleder, de to kunstnere og to pædagoger fra kommunens daginstitutioner.

Læringsmål

Som en del af Kunst-Hop 2 er kulturforløbet “Under Overfladen” udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan. Kunst-Hop 2 i Sorø ”Under overfladen” har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer samt styrker barnets kreativitet og lyst til at udforske naturen og billedkunsten
 • oplever og udforsker hvordan naturens materialer kan bruges til at skabe kunstneriske aftryk
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten – og heraf motiveres og oplever styrket fællesskabet
 • udvikler sit ordforråd, får nye måder at udtrykke sig om verden og får mod til at handle aktivt
 • bruger og fornemmer sin krop til at udtrykke sig med

Forløbet understøtter særligt følgende læreplanstemaer:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.


Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse


Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

KulturKaptajner arbejder i alle indsatser ud fra følgende formål:

 • Alle 0-6-årige børn i Sorø Kommune møder, oplever og deltager i kunst- og kulturaktiviteter i deres hverdag
 • Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor kunstneren som rejsefører skaber rum for, at børnene arbejder med at give deres oplevelser, følelser og fantasi et kunstnerisk udtryk
 • Kompetenceløft af pædagogisk personale. Pædagogisk personale deltager aktivt i udviklingen af kulturforløb i et ligeværdigt samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner i Sorø. Der lægges vægt på og sættes tid af til både teoretisk og praktisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale
 • Bæredygtighed. Fastholdelse af kulturaktiviteter i daginstitutioner og skoler – også når KulturKaptajner-forløb er afsluttet
 • Børnenes familier inddrages

Forberedende pædagogworkshop

Første workshop:
Dato: mandag den 2. oktober 2023
Sted: Naturbørnehuset, Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby
Tid: kl.16.30-19.30

Anden workshop:
Dato: onsdag d. 31. januar 2024
Sted: Kongskilde Naturcenter
Tid: kl. 16.30-19.30

Daginstitutioner, der deltager i kulturforløbet i efteråret 2023, deltager i første workshop. Daginstitutioner, der deltager i kulturforløbet i foråret 2024, deltager i sidste workshop.

KulturKaptajner bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem kunstnere, kulturinstitutioner og pædagoger, som i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturforløb for børnene. De er en del af en partnerskabsgruppe, der sammen aftaler, hvordan de enkelte forløb skal tilrettelægges. Som styringsredskab i design af de æstetiske læreprocesser anvendes Sommerfuglemodellen (Austring, 2018) i de forberedende workshops for alle fire kulturforløb.

Modellen lægger op til, at der arbejdes sammenhængende og kronologisk med tre elementer: Børnene skal inspireres til og forberedes aktivt på kunst- og kulturmødet (venstre vinge). Derefter skal de opleve kunst og kultur (kroppen). Og siden skal børnenes oplevelse, tanker og følelser fastholdes, uddybes og bearbejdes; kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt og kropsligt (højre vinge).
Sommerfuglemodellen understreger også pointen i at inddrage både pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i arbejdet med æstetiske læreprocesser i dagtilbud, netop fordi de kan tilføre læreprocessen noget forskelligt.

Sommerfuglemodellen

Udvikling af Kulturforløbet: “Under overfladen”:
UNDER OVERFLADEN er udviklet i tæt og ligeværdigt partnerskab mellem naturvejledere, billedkunstnere samt repræsentanter blandt pædagoger fra kommunens daginstitutioner.
For at skabe det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.
De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Tidsplan 23-24

Astrid Randrup afvikler de kunstneriske workshops i efteråret 2023.
Berit Nørgaard afvikler de kunstneriske workshops i foråret 2024.

2023:
Kulturforløb i efteråret 2023

Troldehaven
Uge 38:
Hold A: Torsdag kl. 9-11.00 (naturvejleder)
Hold B: Torsdag kl. 12-14.00 (naturvejleder)
Uge 40:
Hold A Tirsdag kl. 9-11 (kunstner)
Hold B Onsdag kl. 9-11 (kunstner)

Villa Villekulla
Uge 39:
Hold A+B: Fredag kl. 9-11 (naturvejleder)
Uge 40-41:
Hold A: Torsdage 9-11 (kunstner)
Hold B: Fredage 9-11 (kunstner)

Ventemøllegården
Uge 40:
Hold A: Torsdag kl. 9-11.00 (naturvejleder)
Hold B: Torsdag kl. 12-14.00 (naturvejleder)
Hold C: Fredag kl. 9-11.00 (naturvejleder)
Uge 43-44:
Hold A: Onsdage kl. 9-11 (kunstner)
Hold B: Torsdage kl. 9-11 (kunstner)
Hold C: Fredage kl. 9-11 (kunstner)

Sandlyng
Uge 41:
Hold A: mandag kl. 9.00-11.00 (naturvejleder)
Hold B: mandag kl. 12.00-14.00 (naturvejleder)
Uge 43-44:
Hold A: Mandage 9-11 (kunstner)
Hold B: Tirsdage 9-11 (kunster)

Regnbuen
Uge 43:
Hold A: Torsdag 9-11.00 (naturvejleder)
Hold B: Torsdag 12-14.00 (naturvejleder)
Uge 46:
Hold A: mandag kl. 9.00-11.00 (kunster)
Hold B: mandag kl. 9.00-11.00 (kunster)

Naturbørnehuset
Uge 44:
Hold A: onsdag 9.00-11.00 (naturvejleder)
Hold B: onsdag 12.00-14.00 (naturvejleder)
uge 47:
Hold A: onsdag kl. 9-11 (naturvejleder)
Hold B: onsdag kl. 9-11 (naturvejleder)

Skovhuset Sorø
Uge 44:
Fredag 9.00-11.00 (naturvejleder)
Uge 47:
Fredag 9-11 (kunstner)

Alsted-Fjenneslev Børnehus
Uge 47:
Hold A: Torsdag kl. 9-11 (Naturvejleder)
Hold B: Torsdag kl. 12-14 (naturvejleder)
Uge 48-49:
Hold A: Mandage kl. 9-11 (kunstner)
Hold B: Tirsdage kl. 9-11 (Kunstner)

2024:
Kulturforløb i foråret 2024

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb i Kumult! lavet en survey, hvor pædagogisk personale, lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbene med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke børnenes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til selv at arbejde med kreative læringsprocesser i egen praksis.

Klik hehttps://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=9LPT8PU8LK9Pr for at komme til evalueringen

Scroll to Top