Kunst- Hop i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er det billedkunstner Marie-Louise Vittrup, der står for kunsthoppene, som hun kalder “I Tangskoven Danser blæksprutterne”. Fire sammenhængende dage 1½ t. hver dag kommer alle de 3- 4 årige i Kalundborg Kommune på en fantasifuld undervandsrejse og laver billedkunst i og med naturen.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Kalundborg har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
 • oplever hvordan naturen og science-eksperimenter kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Indhold

“I Tangskoven danser blæksprutterne” er en billedkunstnerisk workshop, hvor børn og voksne kommer ud på en sanselig rejse under havets overflade. En 4 dages workshop med særligt fokus på processen, undersøgelsen af materialerne og den legende tilgang.

Børn og voksne fortsætter svømmeturen med drengen Benny fra ”Bennys badekar”, som bevæger sig fra badekarret ud på det dybe hav og her møder den magiske blæksprutte og en masse af dens finurlige venner. Der skal eksperimenteres og leges med farver og materialer og sammen modelleres og males havets dyr og deres omgivelser.

For hvordan ser der egentlig ud dernede, hvor blæksprutten og de andre bor? Det undersøges både individuelt i små formater f.eks. gennem collagen og sammen i større fælles kunstværker ude på legepladsen. Hver dag afsluttes med henholdsvis et farveeksperiment, en hav-koncert eller en lille kunstfilm

Med “I Tangskoven danser blæksprutterne” skaber Marie-Louise et kreativt frirum, hvor børnene sammen med de voksne får mulighed for at fabulere kropsligt, sanseligt og sprogligt gennem kunsten, fantasien og eventyret.

Forberedende workshop med Marie Louise

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Der afholdes to workshop, en i august og en i januar, fordi Marie Louise er ude i børnehaverne hele skoleåret 22-23. Så de børnehaver der skal have Kunst- Hop i efteråret deltager i den forberedende workshop i august, og de børnehaver, der først skal have Kunst- Hop i 2023, deltager i den forberedende workshop i august.

Tid: Fredag d. 12. august kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tid: Torsdag d. 5. januar kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tidsplan 22-23

2022

Børnehaven Gården
Hold 1 uge 33 mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 33 mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 34 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 4 uge 34 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Løve Børnehave
Hold 1 uge 35 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 35 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Kr. Helsinge Børnehave
Hold 1 uge 36 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00

Krudthuset
Hold 1 uge 36 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Snertinge Børnehus
Hold 1 uge 37 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 37 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 38 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00

Bregnen Naturbørnehave
Hold 1 uge 39 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 39 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 40 mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.30- 11.00

Troldehøj Børnehave
Hold 1 uge 43 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 43 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Viskinge Børnehus
Hold 1 uge 45 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 45 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Aktivarius
Uge 46 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Nordlyset
Uge 48 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00

2023

Børnehuset Kløvergården
Hold 1 uge 2 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 2 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 3 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 4 uge 3 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Engen
Hold 1 uge 4 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 4 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Eventyrhuset
Hold 1 uge 5 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 5 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 6 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00

Lupinvejens Børnehave
Hold 1 uge 6 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 2 uge 8 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 3 uge 8 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Østgården
Hold 1 uge 9 mandag til torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 9 mandag til torsdag kl. 12.00- 13.30

Svalereden
Hold 1 uge 10 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 10 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 11 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 4 uge 11 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Høng Børneunivers
Uge 12 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00

Mariehønen
Hold 1 uge 13 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 13 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Troldebo
Hold 1 uge 15 tirsdag- fredag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 15 tirsdag- fredag kl. 12.00- 13.30

Rørby Børnehus
Hold 1 uge 16 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 16 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Hobitten
Hold 1 uge 17 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 17 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Kalundborg Asylbørnehave
Hold 1 uge 18 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 18 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30
Hold 3 uge 19 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00

Børnehaven Mælkebøtten
Uge 19 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Friluftsgården
Hold 1 uge 21 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 21 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Tømmerup Fribørnehave
Uge 22 tirsdag- fredag kl. 9.30- 11.00

De fire årstider
Uge 22 tirsdag- fredag kl. 12.00- 13.30

Regnbuen
Hold 1 uge 23 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00
Hold 2 uge 23 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Lærkereden
Uge 24 mandag- torsdag kl. 9.30- 11.00

Buldervang
Uge 24 mandag- torsdag kl. 12.00- 13.30

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her og kom til evalueringen

Scroll to Top