Kunst- Hop i Ringsted 22/23

I Ringsted Kommune er det igen i år billedkunstner Ann Louise Overgaard Andersen, der står for kunsthoppene.
I alt tre formiddag á 2 timers varighed.

I Ann Louises kunsthop bliver dagtilbuddene præsenteret for forskellige materialer og måder at arbejde med kunst, som også indeholder kendskab til brug af naturmaterialer og undersøgende science-metoder.

Kunstaben Faster Fibi er selvfølgelig også med rundt, og er den figur, der er med til at skabe en fantasifuld fortælling omkring aktiviteterne.

Samtidig med at børnene har fingrene helt nede i kunsten, så sættes der også fokus på sproglige, kulturelle, naturvidenskabelige og kropslige fænomener, som tilsammen er med at understøtte flere af læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Ringsted har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer både menneskeskabte og fra naturen.
 • oplever hvordan naturen og science-eksperimenter kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk.
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden.

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Indhold de 3 billedkunstworkshop

Workshop 1: Abstrakt skulptur

Lag på lag

Faster Fibi bliver introduceret, og vi synger lidt. Det viser sig, at der er kommet et musehul i Faster Fibis
hjem, og vi taler om, hvad det dog kan være, der har lavet det hul. Det viser sig at være mus, da vi finder muselort hos faster fibi. Jeg viser
forskellige billeder af musefælder og nu skal børnene selv lave deres egne fælder, som bliver til abstrakte skulpturer.

Sådan laves skulpturen
Børnene får hver et stykke træ, hvor der allerede er skruet et par skruer i. De får dog også selv mulighed for at hamre søm i samt skrue skruer i. Med tyk ståltråd/metaltråd forbinder de fra skrue/søm til skrue/søm. Når de tænker fælden er færdig beklædes den med stort ostevoks. Ostevoksen skal varmes i hænderne inden den kan sættes på. Det er vigtigt at skulpturen efterfølgende stilles et køligt sted, fx ikke i en vindueskarm med sol.

Materialer: Træstumper, Skruer, Metaltråd, Ostevoks, Skruetrækker, Knibtang, Ostehøvl, Søm og hammer.

Workshop 2: Fælles Maleri

Vi tegner/maler med mad

Der er stadig mus hos faster Fibi, og nu har de også spist noget af osten. Eftersom musen åbenbart elsker mad vil Faster Fibi gerne have
børnene til at hjælpe med at lave et stort maleri, hvor vi maler med mad, så det dufter godt, og så musene bliver nysgerrige og kommer frem.

Sådan laves maleriet
Rødbeder rives af børnene, hvorefter det kan bruges til at trække/tegne hen over papiret. Spinat tygges af børnene og spyttes ud på papiret. Der males med kaffe med pensler. Børnene tegner/maler således alt det lækre mad, de kan komme i tanke om og danner således et stort fælles “madværk”, der kan hænges på stuen.

Materialer: Rødbeder, kaffegrums, spinat, stort papir, rivejern, svampe klippet i stykker, sugerør, vand og pensler.

Workshop 3: Papmachemus

At få noget til at ligne

Musen huserer stadig hos Faster Fibi. Den har pyntet op til fest, men mangler gæster. Derfor laver børnene hver deres lille mus, og da
alle deres mus er lavet og skal til fest dukker faster Fibis mus op.

Sådan laves musene
Børnene krøller avispapir og stanniol sammen, så det bliver en mus. Derefter dyppes silkepapir i tapetklister, og musen beklædes

Materialer: Tapetklister, stanniol, avispapir og silkepapir.

Forberedende workshop med Ann- Louise

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.
De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Den forberedende workshop afholdes d. 17. august kl. 14.00- 17.00
Sted: Ringsted Musik- og Kulturskole, Regimentet 3

Tidsplan 22/23

Hver dagtilbudshold arbejder tre formiddage med Ann- Louise i eget dagtilbud.

Benløse Børnegård
Hold 1 den 16. og 17. og 19. aug. 2022
Hold 2 den 27. og 28 og 29. sep. 2022
Hold 3 den 3. og 6. og 7. marts 2023

Fælleshuset Åkanden
Hold 1 den 22. og 23. og 24. aug. 2022
Hold 2 den 8. og 10. og 13. marts 2023

Snurretoppen
Hold 1 den 25. og 30. og 1. sep. 2022
Hold 2 den 11. og 12. og 13. okt. 2022

Klostermarkens Børnehus
Hold 1 den 2. og 5. og 6. sep. 2022
Hold 2 den 4. og 5. og 9. jan. 2023

Tinsoldaten
Hold 1 den 7. og 9. og 12. sep. 2022
Hold 2 den 25. og 26. og 28. okt. 2022

Børnehuset Bastionen
Hold 1 den 31. okt. og 1. og 2. nov. 2022
Hold 2 den 17. og 18. og 19. april 2023

Børnehuset Fristedet
Hold 1 den 4. og 8. og 9. nov. 2022
Hold 2 den 26. og 28. april og 1. maj 2023

Den Frie Børnehave
Hold 1 den 11. og 14. og 15. nov. 2022
Hold 2 den 15. og 17. og 20. marts 2023

Sneslev Børnehus
Hold 1 den 23. og 25. og 28. nov. 2022

Bengerds børnehus
Hold 1 den 13. og 14. og 15. sep. 2022
Hold 2 den 20. og 21. og 22. feb. 2023

Børnehuset Heimdal
Hold 1 den 20. og 21. og 22. sep. 2022
Hold 2 den 12. og 13. og 14. dec. 2022
Hold 3 den 2. og 3. og 8. maj 2023

Dagmarasylets Børnehave
Hold 2 den 3. og 4. og 6. okt. 2022

Kastanjehaven
Hold 1 den 29. og 30. nov. og 2. dec. 2022
Hold 2 den 20. og 23. og 24. jan. 2023

Allindelille Børnehus
Hold 1 den 6. og 7. og 9. dec. 2022

Ørslev Børnehus
Hold 1 den 10. og 11. og 13. jan. 2023

Kildeskolens børnehave
Hold 1 den 16. og 17. og 18. jan. 2023
Hold 2 den 15. og 16. og 17. maj 2023

Solstrålen
Hold 1 den 25. og 27. og 31. jan. 2023
Hold 2 den 22. og 23. og 24. maj 2023

Børnehuset Stakhavegård
Hold 1 den 24. og 28. feb. og 1. marts 2023

Børnenes hus Jystrup
Hold 1 den 16. og 18. og 22. nov. 2022
Hold 2 den 21. og 22. og 24. marts 2023

Vigersted børnehus
Hold 1 den 3. og 6. og 7. feb. 2023
Hold 2 den 28. og 29. og 31. marts 2023

Højbohus Børnehave
Hold 1 den 11. og 12. og 14. april 2023
Hold 2 den 9. og 10. og 12. maj 2023

Nordbakkens Børnehus
Hold 1 den 21. og 24. og 25. april 2023

Skovbørnehaven Bøgely
Hold 1 den 26. og 30. og 31. maj 2023
Hold 2 den 2. og 6. og 7. juni 2023

Springfidusen
Hold 1 den 8. og 9. og 12. juni 2023
Hold 2 den 13. og 14. og 15. juni 2023

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her og kom til evalueringen

Scroll to Top