Kunst- Hop i Slagelse sep. – okt. 2022

I Slagelse Kommune er det igen Sjællands Teater, der står for kunsthoppene, som starter med, at alle deltagende børn skal i teateret og opleve forestillingen LILLEBITTE KÆMPESTOR. Bagefter forestillingen får hvert dagtilbud besøg af dramapædagog fra teatret.
I alt 2 formiddage 2 timer.

Samtidig med at børnene laver teater og drama sættes der også fokus på sproglige, æstetiske og kropslige fænomener, som tilsammen er med at understøtte flere af læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Slagelse har som pædagogisk mål, at barnet:

 • Oplever et sjovt, spændende og meningsfuldt møde med scenekunsten
 • Møder rammesatte aktiviteter med plads til spontant opståede situationer
 • Opdager og udvikler nye indfaldsvinkler til leg
 • Eksperimenterer og gør opdagelser gennem sprog, krop, sanser og bevægelse
 • Oplever en æstetisk læreproces, hvor den æstetiske oplevelse bearbejdes og udtrykkes gennem drama og teater

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Indhold

LILLEBITTE KÆMPESTOR er en musikalsk teaterrejse, hvor Skuespiller Teresa Sølvsteen og musiker Alice Carreri Pardeilhan sammen med børnene undrer sig over alt det, der er lillebitte, alt det der er kæmpestort og alt derimellem.
Hvordan kan en lille klump i maven vokse sig til at føles uendeligt stor? Hvordan kan det være, at en kæmpe stjerne i det uendeligt store univers, kan være så lille, at den kan placeres mellem tommel- og pegefinger? Og kan det virkelig passe, at en lillebitte pige kan kaste en kæmpestor skygge?

Efterfølgende dramaworkshop i dagtilbuddene
I forlængelse af teateroplevelsen kommer en dramapædagog fra Sjællands Teater ud i hvert dagtilbud to formiddage 2 timer. Her tager dramapædagogen afsæt i børnenes teateroplevelse og undren om størrelser fx ”Hvad nu hvis børnehaven var lillebitte?” eller ”Hvad nu hvis mine sko var kæmpestore?”. Børnenes undren og fantasier over temaerne omsættes til bevægelse og leg og efterhånden vil børnene i fællesskab opbygge en historie, som gruppen leger videre med sammen med dramapædagogen. På denne måde bliver historien et lille teaterstykke, som til sidst kan vises frem på stuen eller måske også til en lille forældresammenkomst.

I tiden mellem workshopdagene med dramapædagog arbejder personalet i børnegruppen videre med dramaforløbet. Det kan være, at man vælger at afsætte 20 minutter om dagen til at gentage dramaøvelser og lege med historien.

Forberedende workshop

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.
De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med dramapædagog også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Tidsplan

Forestillingsdage

Den 20. sep. kl. 10-10:30 på Det Lille Teater, Slagelse
Byskovgård, Birkelunden og Østervang

Den 21. sep. kl. 10-10:30 på Det Lille Teater, Slagelse
Dalmose Dagtilbud, Sygehusets Børneinstitution

Den 22. sep. kl. 10-10:30 i Korsør Kulturhus
Børnehuset ved Storebæltsvej, Børnegården Kildebakken og Børnehuset ved Noret

Den 21. sep. kl. 10-10:30 på Det Lille Teater, Slagelse
Dalmose Dagtilbud, Sygehusets Børneinstitution

Den 22. sep. kl. 11:30-12:00 i Korsør Kulturhus
Smørblomsten, Korsør

Den 23. sep. kl. 11:30-12:00 på Det Røde Pakhus i Skælskør
Møllebakken Børnehave

Teaterdage i børnehaven

Børnegården Slagelse
Ons. 21. sep. 9-11 + 11:30-13:30
Tors. 22. sep. 9:00-11:00
Tirs. 4. okt. 9-11 + 11:30-13:30
Ons. 5. okt. 12:00-14:00

Byskovgård Børnehave
Tors. 22. sep. 12:00-14:00
Ons. 5. okt. 9:00-11:00

Birkelunden
Fre. 23. sep. 9:00-11:00
Tors. 6. okt. 12:00-14:00

Østervang
Fre. 23. sep. 12:00-14:00
Tors. 6. okt. 9:00-11:00

Sygehusets Børneinstitution
Man. 26. sep. kl. 9-11 + 11:30-13:30
Fre. 7. okt. 9:00-11:00

Møllebakken, Skælskør
Tirs. 27. sep. 9:00-11:00 + 11:30-13:30
Man. 10. okt. 9:00-11:00 + 11:30-13:30

Børnegården Kildebakken, Korsør
Ons. 28. sep. 9:00-11:00 + 11:30-13:30
Tirs. 11. okt. 9:00-11:00 + 11:30-13:30

Smørblomsten
Tors. 29. sep. 9:00-11:00 + 11:30-13:30
Fre. 30. sep. 9:00-11:00

Børnehuset ved Noret
Fre. 30. sep. 12:00-14:00
Tors. 13. okt. 9:00-11:00

Børnehuset ved Storebæltsvej
Man. 3. okt. 9:00-11:00
Fre. 14. okt. 12:00-14:00

Dalmose Daginstitution
Man. 3. okt. 12:00-14:00
Fre. 14. okt. 9:00-11:00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her og kom til evalueringen

Scroll to Top