Kunst- Hop i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er det billedkunstner Marie-Louise Vittrup, der står for kunsthoppene for de 5-årige, som hun kalder “Konfettimyrer og blomsterhunde”. Børnene vil lave billedkunstforløb i tre eller fire sammenhængende dage à enten 1½ time eller 2 timer hver dag.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Kalundborg har som pædagogisk mål, at barnet:

  • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
  • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
  • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Indhold

“Konfettimyrer og blomsterhunde” er en billedkunstnerisk workshop, hvor børnene gennem undersøgelser af materialer, poesi og filosofi i børnehøjde bliver introduceret til billedkunstens finurlige og mangfoldige verden. Et billedkunstforløb over 3 eller 4 dage med særligt fokus på processen, undersøgelsen af materialerne og den legende tilgang.

Hver dag starter med at vi tager udgangspunkt i konkrete kunstværker fra bl.a. samtidskunsten. Vi kigger på og taler om værkerne og derudfra bygger vi skulpturer, maler og arbejder med collager. Der skal eksperimenteres og leges med farver og materialer.

Vi skal blande klassiske kunstmaterialer som fx gips og akvarelfarver med materialer, såsom cornflakes og barberskum, som vi måske ikke normalt forbinder med billedkunstmaterialer. Vi skal bruge hele kroppen til at lave abstrakte billeder, som vi fx udfører med brug af lande bambuspinde. Og vi skal lege med collagernes uendelige muligheder for at lave interessante billeder.

Med “Konfettimyrer og blomsterhunde” skaber Marie-Louise et kreativt frirum, hvor børnene sammen med de voksne får mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer. Det er processen, fantasien og legen, der er i højsædet, når børnene arbejder kropsligt, sanseligt og sprogligt gennem kunsten.

Forberedende workshop med Marie Louise

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Der afholdes to workshop, en i august og en i januar, fordi Marie Louise er ude i børnehaverne hele skoleåret 22-23. Så de børnehaver der skal have Kunst- Hop i efteråret deltager i den forberedende workshop i august, og de børnehaver, der først skal have Kunst- Hop i 2023, deltager i den forberedende workshop i august.

Tid: Fredag d. 23. februar kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, mødelokale 1 + 2, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tid: d. 23. februar kl. 12.00- 15.00
Sted: Ubby kultur-og forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tidsplan skoleåret 23-24

2024

Eventyrhuset
5-årige: d. 11., 12., 13. marts kl. 9.00- 11.00

Aktivarius
5-årige: d. 11., 12., 13., 14. marts kl. 12.00- 13.30

Børnehuset Engen
5-årige: d. 14., 15., 18. marts kl. 9.00-11.00

Svebølle Børnehus
5-årige: d. 19., 20., 21. marts kl. 9.00-11.00

Bregnen Naturbørnehave
5-årige: d. 18., 19., 20. og 21. marts kl. 12.00-13.30

Snertinge Børnehus
5-årige: d. 2., 3., 4. april kl. 9.00-11.00

De fire årstider
5-årige: d. 2., 3., 4., 5. april kl. 12.00- 13.30

Tømmerup Fribørnehave
5-årige: d. 5., 8., 9. april kl. 9.00- 11.00

Rørby Børnehave
5-årige: d. 8., 9., 10., 11. april kl. 12.00- 13.30

Børnehaven Gården
5-årige: d. 10., 11., 12. april kl. 9.00- 11.00

Børnehaven Svalereden
5-årige: d. 12., 15., 16., 17. april kl. 12.00- 13.30

Løve Børnehave
5-årige: d. 15., 16, 17. april kl. 9.00-11.00

Børnehaven Mariehønen
5-årige: d. 18., 19., 22., 23. april kl. 9.30- 11.00

Børnehuset Troldebo
5-årige: d. 18., 19., 22., 23. april kl. 12.00-13.30

Børnehuset Kirke Helsinge
5-årige: d. 24., 25., 26., og 29. april kl. 9.30-11.00

Hobitten Børnehave
5-årige: d. 24., 25., 26., 29. april kl. 12.00-13.30

Kalundborg Asylbørnehave
Hold 1: (5-årige) d. 30. april, 1., 2., 3. maj kl. 9.30-11.00
Hold 2: (5-årige) d. 30. april, 1., 2., 3. maj kl. 12.00-13.30

Østgården
5-årige: d. 6., 7., 8. maj kl. 9.00-11.00

Børnehuset Buldervang
Hold 1: (5-årige) d. 13., 14., 15. maj kl. 9.00-11.00
Hold 2: (5-årige) d. 13., 14., 15., 16. maj kl. 12.00-13.30
Hold 3: (5-årige) d. 16., 17., 21. maj kl. 9.00-11.00

Raklev Børnehave
Hold 1: (5-årige) d. 21., 22., 23., 24 kl. 12.00-13.30
Hold 2: (5-årige) d. 22., 23., 24. maj kl. 9.00-11.00

Børnehuset Kløvergården
Hold 1: (5-årige) d. 27., 28., 29., 30. maj kl. 9.30-11.00
Hold 2: (5-årige) d. 27., 28., 29., 30. maj kl. 12.00-13.30

Sæby-Hallenslev Fribørnehave
5-årige: d. 31. maj, 3. og 4. juni kl. 9.00-11.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top