Kunst-Hop i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune er det billedformidler Sanne Schomburg Klestrup Hansen og Karina Funch , der står for kunsthoppet til de 3- 4 årige, som de kalder “Kropskontoret”.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Odsherred har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
 • oplever hvordan science-eksperimenter kan bruges til at skabe kunstneriske lysaftryk
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden
 • bruger og fornemmer sin krop til at udtrykke sig med og aflæser andres kropssprog

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.
På billedet ses et lysaftryk sådan et skal børnene lave med kunstnere i Kumult

Indhold

Kunsthoppet skaber et scenografisk rum, som børnene træder ind i, hvor der er fokus på proportioner, skygger og krop. Sammen med kunstnerne og pædagogerne arbejder børnene med kunstneriske processer ved at undersøge proportioner. Dette gøres fx ved at undersøge genstande i vand, lave værker af kroppe i collager som pop-art, prøv at være i kunstnerisk flow, at undersøge forskellen mellem bevægelse og stilstand, lege med skygger og metal skulpturer.

Session 1

Her arbejdes med proportioner i form af tegning på papir, med figurer der sættes lys på, og skaber skygger,
hvor der leges med historien i form af at være helt tæt på eller langt fra.

Session 2

Børnene bevæger sig foran lyset og skaber skygger af deres egne kroppe, tegner hinandens kropsdele.
leger med proportionerne når vi er tæt på og langt fra. Undersøger og taler om kunstnernes medbragte værker.

Session 3

Stop dans med tegning af børnenes kroppe, dans til musik, når musikken stopper, vælger børnene en position foran lyset,
der skaber en skygge på papiret der er fastmonteret på væggen,
kunstnerne tegner hurtigt i flow, til musikken starter igen, det bliver en interaktion mellem kunstner og barn.

Session 4

Her arbejder vi med med ståltråd 3D der formes skulpturelt, monteres på et podie foran lys, hvor der leges med lys og skygger på papir.
Historierne vokser frem.

Session 5

Børnene lægger sig på gulvet og tegner/lytter til musik. musikken vil bevæge sig i forskellige temperamenter.

Praktisk

Kunstnerne kommer fra morgenstunden, for at skabe så tryg en relation til gruppen, og deltage i frugt og madpakke hyggen,
hvor samtalerne kan fortsætte. En dag i institutionen består à 6 timer, hvis det er en gruppe, hvor børnene ikke skal sove. To dage i institutionen à 3 timer, hvis det er en gruppe, hvor børnene skal sove til middag.

Kunstprojektet har det største udbytte hos både børnene og det pædagogiske personale, når kunstnerne er i institutionerne, så lang tid som muligt samlet. Projektet har ingen begrænsninger i forhold til at tosprogede børn kan deltage, da vi arbejder visuelt og non verbalt,
hvor vi går på opdagelse og bliver inspireret af hinanden.

Forberedende pædagogworkshop

For at skabe det bedste udgangspunkt for samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Workshoppen afholdes tirsdag den 10. oktober kl. 16.00- 19.00 Vig Skoles Aula C.

Tidsplan 23-24

Sanne og Karina kommer på besøg ud fra denne plan:

Højby Børnehus
Hold 1 får besøg af Sanne den 31. oktober, den 6. november og den 7. november. Alle dage fra 9-11.
Hold 2 får besøg af Sanne den 31. oktober, den 6. november og den 7. november. Alle dage fra kl. 12-14.
Hold 3 får besøg af Sanne den 13. november, den 14. november og den 20. november. Alle dage fra kl. 9-11.

Odden
Hold 1 får besøg af Sanne den 13. november, den 21. november og den 28. november fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Sanne den 13. november, den 21. november og den 28. november fra kl. 12-14

Regnbuen
Hold 1 får besøg af Sanne d. 4. december, d. 5 december og d. 11. december, 9-11
Hold 2 får besøg af Sanne d. 4. december, d. 5. december og den 11. december fra kl. 12-14

Moselinden
Hold 1 får besøg af Sanne d. 12. december, den 18 december og den 19. december fra kl 9-11
Hold 2 får besøg af Sanne d. 12. december, den 18 december og den 19. december fra kl 12-14

Spiren
Hold 1 får besøg af Sanne d. 8. januar, d. 9. januar og d. 15. januar fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Sanne d. 8. januar, d. 9. januar og d. 15. januar fra kl. 12-14
Hold 3 får besøg af Sanne d. 16. januar, d. 22. januar og d. 23. januar fra kl. 9-11

Egebjerg
Hold 1 får besøg af Sanne d. 29. januar, 30. januar, og d. 5. februar fra kl. 9-11

Syrenhuset
Hold 1 får besøg af Sanne d. 6. februar, d. 19. februar og den 20. februar fra kl. 9-11

Raketten
Hold 1 får besøg af Sanne og Karina d. 24. oktober, d. 23. oktober og den 30. oktober fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Sanne og Karina d. 23. oktober, d. 24. oktober og den 30. oktober fra kl. 12-14

Vallekilde-Hørve Skovbørnehave
Hold 1 får besøg af Karina d. 31. oktober, d. 6. november og den 7. november fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 31. oktober, d. 6. november og den 7. november fra kl. 12-14

Bevægelseshaven
Hold 1 får besøg af Karina d. 13. november, d. 14. november og den 20. november fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 13. november, d. 14. november og den 20. november fra kl. 12-14

SpillOpen
Hold 1 får besøg af Karina d. 13. november, d. 21. november og d. 28. november fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 13. november, d. 21. november og d. 28. november fra kl. 12-14

SpillOpen
Hold 3 får besøg af Karina 4. december, 5. december og 11. december fra kl. 9-11
Hold 4 får besøg af Karina 4. december, 5. december og 11. december fra kl. 12-14

Rørvigrødderne
Hold 1 får besøg af Karina d. 12. december, 18. december og 19. december fra kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 12. december, 18. december og 19. december fra kl.12-14

Solbakken
Hold 1 får besøg af Karina d. 8., 9. og 10. januar kl. 9-11

Blomsterhaven
Hold 1 får besøg af Karina d. 15., 16. og 17. januar kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 15., 16. og 17. januar kl. 12-14
Hold 3 får besøg af Karina d. 22., 23. og 24. januar kl. 9-11

Fuglehaven
Hold 1 får besøg af Karina d. 29. januar, 30. januar og 5. februar kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 29. januar, 30. januar og 5. februar kl. 12-14

Sct. George
Hold 1 får besøg af Karina d. 6. februar, 7. februar og 19. februar kl. 9-11
Hold 2 får besøg af Karina d. 6. februar, 7. februar og 19. februar kl. 12-14

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER og kom til evalueringen

Scroll to Top