Kunst- Hop i Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune er det billedkunstner Marie-Louise Vittrup, der står for kunsthoppene for de 5-årige, som hun kalder “Dyret i mig”. Børnene vil lave billedkunstforløb i tre dage.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunst- Hop i Kalundborg har som pædagogisk mål, at barnet:

  • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer
  • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten
  • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Indhold

’Dyret i mig’ er en billedkunstnerisk workshop, hvor børnene får lov til at lege, eksperimentere og erfare inden for nogle fastsatte kunstneriske rammer. Med udgangspunkt i dyr fra kunsten og fiktionens verden skal vi gennem 3 dage opbygge universer, som kan danne udgangspunkt for gode snakke om tanker, følelser og drømme.

Dyrene har næb, vinger, pels og kløer, attraktive egenskaber, spændende bevægelser og så har de et helt særligt sprog. Vi skal møde dyret, hvor børnene er i deres egne lege og sammen undersøge hvad der er så fascinerende ved dyr.

Hver dag starter vi med et kunstmøde, hvor vi taler om, hvad vi skal lave og lader os inspirere af små film og billeder. Vi varmer kroppen op med dyrebevægelser, slangens bugten eller lemurens lystige dans. Når vi er varme i kroppen går vi igang med at lave vores eget fantasidyr med gipshoved og en krop af tekstiler som vi indfarver. Dernæst skal vi af ler og grene bygge bosteder til yndlingsdyrene. Og på sidste dagen skal vi lave en dyremaske i pap, hvor vi ved hjælp af en farvestrålende kollage-teknik sammensætter fortællinger om dyret.

Forløbet handler om at skabe et frirum, hvor der er plads til at eksperimentere og være nysgerrig. Materialerne er sanselige og det vægtes højt at børnene får ro til at fordybe sig i deres arbejde. Processen og legen er i højsædet og indenfor den kunstneriske opsatte ramme findes der ikke rigtigt eller forkert.

Forberedende workshop med Marie Louise

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en tre timers forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Tid: Fredag den 16. august 2024 fra kl. 9 – 12
Sted: Ubby forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Tidsplan skoleåret 24-25

2024

Løve Børnehave
5-årige: d. 21., 22., 23. august kl. 9.00- 11.00

Friluftsgården Børnehave
5-årige:
Hold 1: 28, 29, 30. august fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: 28, 29, 30. august fra kl. 11.45 – 13.45

Børnehuset Kirke Helsinge
5-årige: d. 4, 5, 6. september fra kl. 9.00 – 11.00

Mælkebøtten Børnehave
5-årige: d. 4, 5, 6. september fra kl. 11.45-13.45

Børnehaven Gården
5-årige: d. 11, 12, 13. september fra kl. 9.00 – 11.00

Krudthuset
5-årige: d. 11, 12, 13. september fra kl. 11.45 – 13.45

Tømmerup Fribørnehave
5-årige: d. 18., 19., 20. september fra kl. 9.00 – 11.00

Børnehaven Svalereden
5-årige: 25., 26., 27. september fra kl. 9.00 – 11.00

Sæby Børnehus
5-årige: 25., 26., 27. september fra kl. 11.45 – 13.45

Hobitten Børnehave
5-årige: 2., 3., 4. oktober fra kl. 9.00 – 11.00

Bregnen Naturbørnehave
5-årige: 7., 8., 9. oktober fra kl. 9.00 – 11.00

De fire Årstider
5-årige: 7, 8, 9. oktober fra kl. 11.45 – 13.45

Snertinge Børnehus
5-årige: 23., 24., 25., oktober fra kl. 09.00 – 11.00

Børnehaven Mariehønen
5-årige: 30., 31. okt + 1. november fra 09:00-11:00

Børnehuset Troldebo
5-årige: d. 30., 31. okt + 1. november fra kl. 11.45 – 13.45

Børnehuset Regnbuen
5-årige: d. 6., 7., 8. november fra kl. 9.00 – 11.00

Børnehuset Buldervang
5-årige:
Hold 1: 11, 12, 13. november fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: 11, 12, 13. november fra kl. 11.45 – 13.45
Hold 3: 14, 15, 18. november fra kl. 9.00 – 11.00

Svebølle Børnehus
5- årige: d. 20, 21, 22. november fra kl. 9.00 – 11.00

Børnehaven Nordlyset
5- årige: d. 26, 27, 28. november fra kl. 9.00 – 11.00

2025

Lupinvejens Børnehave
5-årige:
Hold 1: 8, 9, 10. januar fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: 8, 9, 10. januar fra kl. 11.45 – 13.45

Børnehuset Østgården
5-årige:
Hold 1: (5-årige) d. 15., 16., 17. maj kl. 9.00-11.00
Hold 2: (5-årige) d. 15., 16., 17. kl. 11.45-13.45

Aktivarius
5-årige: d. 22., 23., 24. januar, kl. 9.00-11.00

Børnehuset Engen
5-årige: d. 29., 30., 31 januar kl. 09:00-11:00

Rørby Børnehave
5-årige: 29., 30 og 31. januar, kl. 11.45-13.45

Eventyrhuset
5-årige:
Hold 1: d. 3, 4, 5. februar fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: d. 2: 3, 4, 5. februar fra kl. 11.45 – 13.45

Kalundborg Asyl Børnehave
5-årige:
Hold 1: 19, 20, 21. februar fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: 19, 20, 21. februar fra kl. 11.45 – 13.45

Børnehuset Kløvergården
5-årige:
Hold 1: 26, 27, 28. februar fra kl. 9.00 – 11.00
Hold 2: 26, 27, 28. februar fra kl. 11.45 – 13.45

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top