Kunst-Hop i Ringsted 23/24

I Ringsted Kommune er det igen i år 2023 billedkunstner Ann Louise Overgaard Andersen, der står for kunsthoppene. Og i 2024 er det Charlotte Frandsen, der står for alle Kunsthop 3. Det er i alt tre formiddage à 2 timers varighed. I 2024 er det Charlotte Frandsen, der står for alle forløb i dagtilbuddene samt den forberedende workshop onsdag d. 3. januar 2024 kl. 14.00-16.00

I KunstHop med Ann Louise/Charlotte bliver dagtilbuddene præsenteret for forskellige materialer og måder at arbejde med kunst, som også indeholder kendskab til brug af naturmaterialer og undersøgende science-metoder.

Kunstaben Faster Fibi er med rundt, og er den figur, der er med til at skabe en fantasifuld fortælling omkring aktiviteterne.

Samtidig med at børnene har fingrene helt nede i kunsten, sættes der også fokus på sproglige, kulturelle, naturvidenskabelige og kropslige fænomener, som tilsammen er med at understøtte flere af læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Ringsted har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer både menneskeskabte og fra naturen.
 • oplever hvordan naturen og science-eksperimenter kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk.
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig gennem kunsten.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden.

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople¬velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Natur, udeliv og science

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Indhold de 3 billedkunstworkshop

Workshop 1: Hatte

Vi transformerer papir om til festlige hatte à la Asya Kosina

Faster Fibi bliver introduceret, og vi synger en sang. Faster Fibi har aldrig prøvet at blive fejret på festlig vis, så vi hører, om børnene vil hjælpe med dette. På et museum har Faster Fibi set kunstneren Asya Kozina, og synes at det ville være festligt, hvis alle børnene vil lave en festlig papirhat til Faster Fibis fødselsdagsfest.

Sådan laves hattene:
Der lave en base, der passer til hvert barn hovedform. Herefter klipper, folder, krøller og arrangerer de det forskellige papirpyt, der skal være på deres hatte.

Materialer: Papir, klipsemaskine, clips og sakse.

Workshop 2: Fødselsdagsdug og flagranke

Dug og flag:

Vi laver stempler af mosgummi og pap, ruller stoffarve på og trykker på dug og flag.

Sådan laves dug og flag
Børnene klipper forskellige ting/figurer ud af mosgummi som limes med hjælp fra en voksen på et lille stykke pap. Når børnene har lavet en række stempler hver, så dupper vi med en svamp stoffarven på og trykker på både den store fælles dug og de små individuelle flag.
Det hele stryges, så stoffarven hænger fast ved vask. Flagene syes eller bindes fast på en snor der hænges op i børnehaven.

Materialer: lagener, elastikker, mosgummi, sakse, limpistoler, lim, pap, stoffarve, skumsvampe, toiletruller, strygejern, snor, nåle og sytråd.

Workshop 3: En installation over Faster Fibis fødselsdag

Fødselsdagsgaver, fødselsdagskort og fejring:

Vi laver fødselsdagsgaver til Faster Fibi. Når vi pakker gaverne ind lader vi os inspirere af den belgiske kunstner Christo. Vi skal også lave kort med vandfarver, sæbebobler og tuscher.

Sådan laves gaver og kort
Vi starter med at lave fødselsdagskort. Her puster børnene akvarelfarver, der er blandet med sæbebobler, maler med vandfarve og trykker med krøllet film og drysser med salt. Når det er tørt finde børnene figurer i det malede, som de tegner op med sorte tuscher.
Rundt i børnehaven finder børnene gaver, som pakkes ind i stof med snor omkring (Faster Fibi beholder ikke gaverne).
Til sidst afholder vi fødselsdagen, hvor vi sidder på dugen på gulvet med hattene på hovedet og vi har sat flag op. Faster Fibi gætter på, hvad der mon er i gaverne, og lukker gaverne op.

Materialer: Akvarelpapir, Sorte tuscher, sakse, stofstykker, sæbebobler, snor, Ecoline-farver, film, salt og pensler.

Forberedende workshop med Charlotte d. 3/1-24 kl.14

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i en forberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås. De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med kunstner også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.

Den forberedende workshop afholdes hhv.:
d. 15. august 2023 kl. 15.00- 17.00 Ann-Louise
d. 3. januar 2024 kl. 14-16 Charlotte (i billedkunstlokalet)
Sted: Ringsted Musik- og Kulturskole, Regimentet 3, Ringsted.

Tidsplan 2023-2024

Hver dagtilbudshold arbejder tre formiddage fra kl. 9.00-11.00 med besøg af billedkunstner i eget dagtilbud.

2023

Bastionen
Den 28. og 30. august og 1. sept.

Bengerds Børnehus
Den 5. og 6. og 8. sept.

Benløse Børnegård
Den 11. og 13. og 15. sept.

Bøgely Skovbørnehave
Den 18. og 20. og 25. sept.

Dagmarasylet
Den 27. og 29. sept. og 4. okt.

Den Frie Børnehave
Den 6. og 9. og 10. okt.

Fristedet
Den 11. og 12. og 13. okt.

Heimdal
Den 30. okt. og 1. og 3. nov.

Højbohus
Den 23. og 25. og 27. okt.

Jystrup Børnenes Hus
Den 6. og 7. og 8. nov.

Kastanjehaven
Den 22. og 24. og 29. nov.

Kildeskolens Børnehave
Den 15. og 17. og 20. nov.

2024

Klostermarkens Børnehus
Den 15. og 17. og 19. jan.

Nordbakkens Børnehus
Den 22. og 24. og 26. jan.

Privat: Femstjernen
Den 29. og 31. jan. og 2. februar

Ringsted Private Skovbørnehave
Den 5. og 7. og 9. februar

Sneslev Landbørnehus
Den 13. og 15. og 18. marts

Snurretoppen
Den 19. og 21. og 23. feb.

Solstrålen
Den 26. og 28. feb. og 1. marts

Springfidusen
Den 4. og 6. og 8. marts

Lillebjerggård
Den 24. og 26. og 29. april

Tinsoldaten
Den 10. og 12. og 15. april

Vigersted Børnehus
Den 17. og 19. og 22. april

Ørslev Børnehus
Den 3. og 5. og 8. april

Åkanden
Den 3., 6. og 8. maj

Allindelille Børnehus
Den 13. og 15. og 17. maj

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top