KunstHop for de 5-årige i Lejre 24/25

I Lejre Kommunes børnehaver skal de 5-årige børn i Dronteforløbet deltage i forløbet fra skrot til maskot. Børnene skal besøge dukkernes magiske verden med dukkespiller, dukkefører og dukkemager Jane Hyldgaard fra dukkeriget.dk. Børnene kommer til at skabe dukker og riger af skrald og skrot samt lave fantasifortællinger i æsker sammen med Jane og børnenes pædagoger.
Kan skrald virkelig fortælle historier? Kan ingenting blive til alting? Hvilke vilde eventyr gemmer alt det skrald mon på?
Alt kan ske når skrald får liv og stemme, når børnene skal lave en skraldedukke og vennedukke (maskot). Vennedukken som børnene laver af skrald og skrot, bliver brugt i brobygningsforløbet ml. børnehave og skole, og overdrages ceremonielt til skolen. Her vil skraldedukken vente på, at børnene kommer efter sommerferien, så de sammen kan starte deres eventyrlige rejse ind i skolelivet og være børnenes maskot til skoleopstarten.
Forløbet vil vare i seks timer i alt og strække sig over tre sammenhængende dage à 2 timer.

Hvad og hvordan

Alle børn har inden forløbets opstart samlet én skoæske pr. barn og en strømpe/sokke/vante til hver barn samt rent skrald, som de kan arbejde med i forløbet “fra skrot til maskot”. Børnene starter med at opleve borddukkeforestillingen “Plastik Flasken Eddi på rejse” sammen med deres gruppe. Bagefter går børn og pædagoger i gang med at lave finurlige, fantasifulde og eventyrlige skraldedukker, scenografier, drama og fortællinger sammen med Jane.

I forløbet sættes der fokus på sociale, personlige, sproglige, æstetiske og kropslige fænomener, som tilsammen er med til at understøtte flere af læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan.

Læringsmål

Hvert enkelt KUNST- HOP er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.
Kunsthoppene i Ringsted har som pædagogisk mål, at barnet:

 • prøver kræfter med forskellige materialer og kreative processer (gennem dukker og dukketeater)
 • oplever hvordan kunstarterne kan blande sig og kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
 • får indsigt i forskellige måder at udtrykke sig på gennem ord, krop, drama, dukketeater og dukker.
 • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden.

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Alsidig personlig udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Kultur, æstetik og fællesskab

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Kommunikation og sprog

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Krop, sanser og bevægelse

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse

Social udvikling

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.

Indhold i de 3 dukkemagerworkshops

Alle 15 dagtilbud i Lejre Kommune får inden Janes dukkemagerforløb til opgave at indsamle pap, skrald, plastik, dutter, dimser og andre genbrugsmaterialer i hvad der svarer til en flyttekasse. Fx: plastiklåg fra smoothie og kartoner, plastikflasker og -bøtter, æggebægre, net fra citroner, appelsiner og løg, ensomme sokker og vanter, wc- og køkkenrullerør, mindre papkasser fra tandpasta, cremer, knapper, pels, små æsker, m.m.

Workshop 1: PlastikFlasken Eddi

Borddukketeaterforestilling

Første dag på deres hold vil børnene opleve bord-dukketeaterforestillingen “PlastikFlasken Eddi på rejse”, som er en skralde/genbrugs/interaktiv/bord-dukketeaterforestilling lavet udelukkende af skrald og genbrugsmaterialer. Her vil børnene opleve Eddi´s rejse ind i ukendt skraldeland, lige før han skal begynde i skole. Kan skrald virkelig fortælle historier og hvem mon han møder? Kan ingenting blive til alting? Hvilke vilde eventyr gemmer alt det skrald mon på? Alt kan ske når skrald får liv og stemme. I forlængelse af dukketeater-oplevelsen vil Jane tage børnene med på den første rejse ind i dukkeriget, hvor børnene selv skal lave deres første skraldedukke, en venne-dukke.
 

Workshop 2: På rejse i dukkeriget

Vi rejser dybere ind i dukkeriget.

Vi laver selv endnu en skraldedukke på baggrund af dukketeaterforestillingen. Et vaskeægte skraldemonster.
Jane tage børnene dybere med ind i dukkeriget, hvor børnene selv skal prøve at være skraldedukker og lave endnu en skraldedukke. Der tages afsæt i børnenes oplevelser, deres undren, fantasi og tematikkerne fra dukketeaterforestillingen. Det hele omsættes til nye skraldedukker, lege, bevægelser og bord-dukketeatereventyr.

Workshop 3: Mange små fortællinger

Besøg på skolen/brobygning: At digte skraldedukkeeventyr

Børnene kommer til at dekorere egne skraldedukker/skotøjsæsker/dukketeaterKasser og digte skraldedukke-eventyr. Det hele bliver til mange små fortællinger, som pædagogerne og børnene selv kan lege videre med og udforske verden igennem. En skrot-maskot og/eller vennedukke fra hvert barn vil til slut ved en lille ceremoni blive overleveret til skolen. Her vil skraldedukken vente på at børnene kommer efter sommerferien, så de sammen kan starte deres eventyrlige rejse ind i skolelivet.

Skrald- og genbrugsmaterialer (forberedelse)

Hvert hold skal samle skraldematerialer, inden de får besøg af Jane. Der skal samles ind så hvert barn kan få en voksen skotøjsæske. Der skal samles små børnestrømper, strikkede vanter og handsker, så der en til alle børn i gruppen. Puder med fiberfyld/bamsefyld. Masser af klemmer. Plastiklåg, smoothielåg, knapper, kapsler, perler, net fra citroner, appelsiner og løg. Stofrester, piberensere, garn, pels og endnu flere knapper. Masser af wc-rulle rør og æggebakker. Træpinde eller grillspyd/ispinde. Papkasse-pap. Gamle billedbøger, magasiner og blade med masser af billeder. Alt muligt skrald og genbrug som SMÅ dimser og dutter.

Forberedende workshop med Jane

For at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og kunstner skal alle involverede pædagoger deltage i enforberedende workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.
De deltagende pædagoger kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs. Workshoppen er udover forberedelse til dagene med dukkemager og spiller også inspiration til, hvordan man selv kan arbejde med kreative processer og eksperimentere med kunst og kultur i dagtilbuddene.
Husk meget gerne en pose hverdagsskrald ( wc-ruller, sok eller vante, knapper, garn, små dimser og dutter), som kan omdannes til dukker, fortæller og til nye måder at se verden på.

Den forberedende workshop : mandag d. 6. januar 2025 kl. 14-16.30 (med alle pædagoger i børnehaverne)
Sted: Børnenes Kunsthus (ved siden af Domus Felix), Flædevadsvej 2, Lejre

Tidsplan 24/25

Hver dagtilbudshold arbejder tre formiddage med Jane i eget dagtilbud og brobygningsskole.

Alle børnehaver får inden Janes dukkemagerforløb til opgave at indsamle pap, skrald, plastik, dutter, dimser og andre genbrugsmaterialer i hvad der svarer til en flyttekasse. Husk at jeres indsamlede skrald skal være rent.

2025

I de to første dage i forløbet er Jane i dagtilbuddet.
På den 3. dag i forløbet bliver der mulighed for skolebesøg og brobygning.

Myretuen (uge 2)
D. 7.-9. januar kl. 9.00-11.00

Lærkereden (uge 3)
D. 14.-16. januar kl. 9.00-11.00

Skovvejen (uge 4)
Hold 1: d. 21.-23. januar kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 21.-23. januar kl. 11.15-13.15

Møllehuset (uge 5)
Hold 1: d. 28.-30. januar kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 28.-30. januar kl. 11.15-13.15

Møllebjerghave (uge 6)
Hold 1: d. 4.-6. februar kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 4.-6. februar kl. 11.15-13.15

Tusindfryd (uge 7)
Hold 1: d. 11.-13. februar kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 11.-13. februar kl. 11.15-13.15

Fjordly (uge 9)
D. 25.-27. februar kl. 9.00-11.00

Birken (uge 10)
D. 4.-6. marts kl. 9.00-11.00

Solsikken (uge 11)
D. 11.-13. marts kl. 9.00-11.00

Ejby (uge 12)
Hold 1: D. 18.-20. marts kl. 9.00-11.00
Hold 2: D. 18.-20. marts kl. 11.15-13.15

Kirke Hyllinge (uge 13)
D. 25.-27. marts kl. 9.00-11.00

Skjoldungerne (uge 14-15)
Hold 1: D. 1.-3. april kl. 9.00-11.00
Hold 2: D. 1.-3. april kl. 11.15-13.15
Hold 3: D. 8.-10. april kl. 9.00-11.00

Osted (uge 17)
Hold 1: d. 22.-24. april kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 22.-24. april kl. 11.15-13.15

Lejre Børnehus (uge 18)
D. 29.-31 april: kl. 9.00-11.00

Den grønne Kile (uge 19-20)
Hold 1: d. 6.-8. maj kl. 9.00-11.00
Hold 2: d. 6.-8. maj kl. 11.15-13.15
Hold 3: d. 13.-15. maj kl. 9.00-11.00

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER og kom til evalueringen

Scroll to Top