Kunst-Hop i Lejre for 5-årige

Årets Dronteforløb for de 5-årige bliver helt eventyrligt! Vi får nemlig besøg af “Postyrium”; en helt eventyrlig teaterlegeplads fra Det Kongelig Teater, som lander lige ved Hvalsø Kulturhus. Inden besøget i Postyrium, får børnene besøg i egen børnehave af Bettie Uldal, som vil arbejde med teaterets verden.  

Indhold og aktiviteter

Forbesøg:
Bettie Uldahl kommer ud til jer og laver introduktion til besøget i Postyrium. Bettie vil introducere børnene til det kongelige teaters magiske hus og musikalske univers. Hun vil invitere dem til at bevæge sig ind i denne verden via bl.a. masker, historier, dans og mystik med et primær ønske om at lade børnenes fantasi få frit løb.

Besøg i Postyrium:
Postyrium er en eventyrlig verden. Det er ikke en forestilling, og det er ikke en udstilling. Det er Det Kongelige Teaters børneunivers og en helt særlig teaterlegeplads. Postyrium består af tre containere opstillet i en hestesko med forskelligt indhold i hver container.
Se video trailer: https://video.kglteater.dk/postyrium-det-mobile-univers

To værter står parat til tage imod børnene og føre dem ind i teatrets verden gennem en kort fortælling. Bagefter skal børnene selv på opdagelse i den helt særlige teaterlegeplads. Man kan klæde sig ud i farvestrålende kostumer og optræde på “Gamle Scene”, danse ballet foran et stort spejl ligesom rigtig ballettræning, lytte sig ind på forskellige instrumenter fra det kongelige teaters orkestergrav og opleve operaens forskellige stemmer.

Før og efter besøget er i velkomne til at lege på legepladsen ved Kulturhuset, hvor I også kan sidde og spise jeres medbragte madpakker. Det er også muligt at besøge biblioteket, hvis forårsvejret er ustadigt.

Læringsmål

Hvert enkelt Kunst- Hop er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan. Kunsthoppene i Lejre har som pædagogisk mål, at barnet:

  • gennem rytmik og teater prøver kræfter med forskellige kreative processer
  • oplever hvordan kunstarterne kan blande sig og kan bruges til at skabe kunstneriske udtryk i børnehøjde.
  • prøver gennem musik, teater og ord at udtrykke sig på forskellige måder.
  • udvikler sit ordforråd og får nye måder at udtrykke sig om verden

Læringsmålene understøtter disse pædagogiske mål for læreplanstemaerne:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Alsidig personlig udvikling

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Krop, sanser og bevægelse

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Tidsplan for børnehavebørn (ældstegruppen/de 5-årige)

Betties besøg foregår i egen børnehave.
Postyrium foregår ved siden af Hvalsø Kulturhus.
Varighed: besøget i Postyrium varer 45. min. Før og efter er I velkomne til at lege på legepladsen eller benytte børnebiblioteket.

Lejre Børnehus
Betties besøg:
Tirsdag d. 23. januar 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 11.00-11.45 (sammen med Tusindfryd)

Skjoldungerne
Betties besøg:
Torsdag d. 25. Januar 2024
Hold 1 kl. 9.00-10.15
Hold 2 kl. 10.30-11.45
Tur til Postyrium:
Hold 1 Torsdag d. 25. april kl. 11.00-11.45
Hold 2 Fredag d. 26. april kl. 11.00-11.45

Lærkereden
Betties besøg:
Tirsdag d. 30. Januar 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 10.00-10.45 (sammen med Osted Børnehus)
(I bliver hentet af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme kl. 9.30.
I bliver kørt hjem igen kl. 12.00 og er hjemme kl. 12.30)

Osted Børnehus
Betties besøg:
Torsdag d. 1. februar 2024 kl.9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 10.00-10.45 (sammen med Lærkereden)
(I bliver hentet af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme kl. 9.30.
I bliver kørt hjem igen kl. 12.00 og er hjemme kl. 12.30)

Fjordly
Betties besøg:
Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Fredag d. 26. april 2024 kl. 10.00-10.45 (sammen med Ejby Børnehus)
I bliver afhentet af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme ca. 9.30.
I hentes igen kl. 12.00 og er hjemme igen ca. kl. 12.35

Hyllinge Børnehus
Betties besøg:
Torsdag d. 29. februar kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Torsdag d. 25. april 2024 kl. 10.00-10.45 (sammen med Birken)
I hentes af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme i Hvalsø ca. kl. 9.40
Hjemkørsel fra Hvalsø kl. 12 og I er hjemme igen ca. kl. 12.40

Solsikken
Betties besøg:
Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Onsdag d. 24. april 2024 kl. 10.00-10.45 (med Myretuen)
I hentes af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme i Hvalsø ca. kl. 9.30
Hjemkørsel fra Hvalsø kl. 12 og I er hjemme igen ca. kl. 12.30

Myretuen
Betties besøg:
Torsdag d. 7. marts 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Onsdag d. 24. april 2024 kl. 10.00-10.45 (sammen med Solsikken)
I hentes af privat busselskab kl. 9.00 og er fremme i Hvalsø ca. kl. 9.30
Hjemkørsel fra Hvalsø kl. 12.00. I er hjemme igen ca. kl. 12.30

Møllebjerghave
Betties besøg:
Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Onsdag d. 24. april. kl. 9.00-9.45 (sammen med Skovvejens Børnehave)

Den Grønne Kile
Betties besøg:
Torsdag d. 14. marts 2024 Hold 1 kl. 9.00-10.15, Hold 2 kl. 10.30-11.45:
aflyst pga. sygdom. Ny dato findes:
Ny dato: Tirsdag d. 16. april. Kl. 9.00-11.00 OBS: foregår i “giraffen” og multirum 1 i hallen
Tur til Postyrium:
Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 9.00-9.45

Skovvejens Børnehave
Betties besøg:
Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Onsdag d. 24. april. kl. 9.00-9.45 (sammen med Møllebjerghave)

Birken
Betties besøg:
Torsdag d. 15. feb. kl. 9.15-10.30 Aflyst pga. sygdom. Ny dato findes.
Ny dato: Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 11.30-12.45
Tur til Postyrium:
Torsdag d. 25. april 2024 kl. 10.00-10.45 (med Hyllinge Børnehus)
(I hentes af privat busselskab kl. 9.00 og I er fremme i Hvalsø ca. kl. 9.40
Hjemkørsel fra Hvalsø kl. 12 og I er hjemme igen ca. kl. 12.40)

Tusindfryd
Betties besøg
Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 11.00-11.45 (sammen med Lejre Børnehus)

Møllehuset
Betties besøg:
Tirsdag d. 13. februar kl. 9.15-10.30 Aflyst pga. sygdom. Ny dato findes:
Ny dato: Onsdag d. 3. april 2024 kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Torsdag d. 25. april 2024 kl. 09.00-9.45

Ejby Børnehus
Betties besøg:
Tirsdag d. 6. februar kl. 9.15-10.30 Aflyst pga. sygdom. Ny dato findes.
Ny dato: Onsdag d. 3. april 2024 kl. 11.45-13.00. Aflyst pga. sygdom. Ny dato findes.
Ny dato: Torsdag d. 18. april kl. 9.15-10.30
Tur til Postyrium:
Fredag d. 26. april 2024 kl. 10-10.45 (sammen med Fjordly børnehus)
(I bliver hentet af privat busselskab ca. kl. 9.10
og I bliver kørt hjem igen kl. 12.00 og er hjemme ca. 12.30)

Ekstra besøg

Kirke Saaby Skole, 0. årgang:
0. klasse: Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 12.00-12.45

Hjemmepasserforeningen:
Onsdag d. 24. april 2024 kl. 11.00-11.45 (antal ml. 25-35)

Hvalsø SFO m/ 0. årgang og 1. årgang:
(0.a, 0.b, 0.c og 0.d & 1.a, 1.b, 1.c og 1.d)
Tirsdag 23. april 2024 kl. 13.30-14.15 (antal max: 25-35 børn)
Onsdag 24. april 2024 kl. 13.30-14.15 (antal max: 25-35 børn)
Torsdag 25. april 2024 kl. 13.30-14.15 (antal max: 25-35 børn)
Fredag 26. april 2024 kl. 13.30-14.15 (antal max: 25-35 børn)

Evaluering

Der er til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke elevernes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Kontaktinfo

Scroll to Top