Musikforløb i Odsherred 23/24

Læringsmål

Musik i fællesskab er udviklet til musik på 0. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan deltage opmærksomt i musikken og rytmikkens univers
  • kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
  • kan lytte og udtrykke sig om musik

Indhold

Børnene samarbejder to og to om at lave to lydkasser af papkasser – én kasse med naturmaterialer (oldtidens køkkenmødding), én med nutids-restmaterialer (fra hjemmet) fra oldtidens restaffald fra madlavning: Knogler, muslinger, østers, nøddeskaller, urter og planter og sten – til nutidens restaffald: Plastbakker, plast- og metalbøtter, papirs-/plastposer, bestik, engangsservice, plastflasker eksempelvis.

I løbet af dagen laver hvert barn sin egen lydmursdel bestående af en kasse, samtidig med at de samarbejder om at lave en fælles lydinstallation. I alt ender vi så med at have én kasse pr. barn. Kasserne bygges til sidst sammen til en ’lydmur’, hvor man kan gå på lydopdagelse og lave lydfortællinger.

Aktiviteter på dagen

Underviser Eva Fock starter med en samling hvor hun sammen med børnene og lærer i fællesskab taler om lyd, og om hvordan man kan tale om lyd. Så vi både sanser og arbejder med sproglig bevidsthed. I fællesskab ses også på materialerne, et par af dem prøves og der snakkes om hvordan de lyder og hvilke materialer der kommer fra nutiden, og hvilke der kommer fra ’oldtiden’. Mens materialerne undersøges , tales om oldtiden, hvilke materialer man havde til at lave ting af, hvordan man spiste og hvad man spiste – over for det de kender i dag.

Så får hver gruppe 2 kasser og de to materialer de vil bruge, ét til hver kasse. Kassestørrelse og lydmateriale skal helst passe lidt sammen.  Så begynder vi at montere. Ved hjælp af snore på tværs eller oppefra og ned, hænges eller spændes materialet – her er nok brug for lidt voksenhjælp.

En lydmur bygges op, kasserne sættes sammen og vi går på lydopdagelse! Vi bruger pinde, hænderne, måske en klud, en sten eller en svamp, til at få lydene frem i kasserne.

Undervejs bliver der brug for lærerens hjælp til at lave kasserne og til at lave huller og binde knuder – og til at tale om det børnene hører og tænker, så processen ikke kun bliver byggeri, men også lydrefleksion.

Forberedende lærerworkshop og forberedelser

Læreren må meget gerne have inddelt eleverne i velfungerende to-og-to-grupper. Lærere og elever må meget gerne inden workshoppen finde nogle pæne solide BRUNE papkasser i lidt forskellige størrelser til at medbringe. Børnene må meget gerne som forberedelse finde fx plast-dutter fra flasker, mælkekartoner, ølkapsler, plast-/metalbøtter, indmad fra chokolade-æsker derhjemme og medbringe. De må også gerne ”fra oldtiden” medbringe hulsten og andre sten som kan bindes fast, muslingeskaller, blade, grene, tang, kogler, nødder el. lign. er det også fantastisk. Eva medbringer selv knogler og andre lydgodter.

Der holdes en forberedende lærerworkshop d. 22. februar.

Tidsplan skoleåret 23/24.

Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne. Eva Fock vil gerne komme kl. 7 på skolen og forberede og stille op.

Vallekilde-Hørve Friskole: den 8. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Hørve Skole: den 18. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Fårevejle Skole: den 17. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Vig Skole: den 9. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Asnæs Skole 0. B.: den 12. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Asnæs Skole 0.A.: den 19. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Rørvig Friskole: den 23. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Nykøbing Friskole: den 30. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Egebjerg skole: den 24. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Nr. Asminderup skole: den 25. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Højby skole: den 10. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Odden Skole: den 11. april. Tidspunktet er 8-13 tilpasset ringetiderne.

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top