Musikforløb i Odsherred 23/24

I Musikforløbet i Slagelse skal alle 0. klasses elever have musikundervisning fra Slagelse Musikskole. Eleverne skal lege med og undersøge musikkens mange forskellige facetter og ikke mindst de fantastiske verdener, som musikken rummer.

Læringsmål

Musik i fællesskab er udviklet til musik på 0. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan deltage opmærksomt i sang og bevægelse
  • kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
  • kan lytte og udtrykke sig om musik

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Sanglege og bevægelseslege

  • Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege

Indhold

Musik i Fællesskab varetages af Per Worm. Indholdsbeskrivelse følger i august 2023.

Aktiviteter på dagen

Indholdsbeskrivelse følger i august 2023

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet, så skal alle involverede lærere deltage i en to eller tre timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de kunstneriske øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte undervejs, når skuespillerne er på besøg.

Workshoppen er udover forberedelse til teaterforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med teaterøvelser og kropslige udtryk i egen undervisning.

Dato, tid og sted for den forberedende lærerworkshop følger.

Tidsplan skoleåret 23/24

Asnæs skole

Højby Skole

Vallekilde-Hørve Friskole

Rørvig Friskole

Nr. Asmindrup Friskole

Nykøbing Skole

Vig Skole

Hørve Skole

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik her for at komme til elevevalueringen

Klik her for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top