Musikforløb i Slagelse 23/24

I Musikforløbet i Slagelse skal alle 0. klasses elever have musikundervisning fra Slagelse Musikskole. Eleverne skal lege med og undersøge musikkens mange forskellige facetter og ikke mindst de fantastiske verdener, som musikken rummer.

Læringsmål

Musik i fællesskab er udviklet til musik på 0. klassetrin og har som læringsmål, at eleverne: 

  • kan deltage opmærksomt i sang og bevægelse
  • kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter
  • kan lytte og udtrykke sig om musik

Læringsmålene er koblet til færdigheds- og vidensmålene:

Sanglege og bevægelseslege

  • Eleven kan deltage i sanglege og bevægelseslege

Indhold

Musik i Fællesskab varetages af musikunderviserne fra Slagelse Musikskole, Bella og Luna, som vil lave kreativ og skabende musik- og rytmikundervisning med bl.a. kor og leg. Børnene kommer til at lave forskellige rytme-, kor- og koncentrationsøvelser, der skal styrke dem i de musiske områder. Legen er i spil og det bliver sjovt!

Forberedende lærerworkshop

For at styrke samarbejdet, så skal alle involverede lærere deltage i en to-timers lærerworkshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

De deltagende lærere kommer selv til at afprøve nogle af de øvelser fra forløbet, så de kan hjælpe og understøtte eleverne undervejs

Workshoppen er udover forberedelse til musikforløbet også inspiration til, hvordan man som lærer selv kan arbejde med rytmik, sange, musiske lege i egen undervisning.

Den forberedende lærerworkshop afholdes af Bella fredag d. 18. august 2023 kl. 13-15
Sted: Musikskolen, Skt. Pedersgade, 4200 Slagelse
. I koncertsalen (kør ind i skolegården)

Tidsplan skoleåret 23/24

Tag forbehold for ændringer

Søndermarkskolen
0.a: Uge 34, 35, 36, 37 fredage i 1. og 2. lektion
0.b: Uge 34, 35, 36, 37 fredage i 3. og 4. lektion

Marievangsskolen
0.a: Uge 38, 39 fredage i 1. og 2. lektion
samt musikdag fro 0.a. fredag i uge 40 i 1.-2. lektion og 3.-4. lektion
0.b: Uge 44, 45, 46, 47 fredage i 1. og 2. lektion
0.c: Uge 44, 45, 46, 47 fredage i 3. og 4. lektion

Broskolen
0.b: Uge 48, 49, 2, 3 fredage i 1. og 2. lektion
0.c: Uge 48, 49, 2, 3 fredage i 3. og 4. lektion

Baggesenskolen

0.a: Uge 4, 5, 8 fredage i 1. og 2. lektion og
0.a: Uge 20 har Luna klassen fredag d. 17. maj i 1. lektion 8.05-8.50

0.b: Uge 4, 5, 8 og uge 20 fredage i 3. og 4. lektion og
0. b: Uge 20 har Bella klassen fredag d. 17. maj i 1. lektion 8.05-8.50

Hashøjskolen
0.b: Uge 9, 10, 11, 14 fredage i 1. og 2. lektion
0.c: Uge 9, 10, 11, 14 fredage i 3. og 4. lektion

Dalmose Skole
0.a: Uge 15, 16, 17 og 18 fredage i 3. og 4. lektion

Stillinge Skole
0. a: Uge 15, 16, 17 og 18 fredage i 1. og 2. lektion

Nymarkskolen
0. a: Uge 21, 22, 23 og 24 fredage i 3. og 4. lektion

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til lærerevalueringen

Scroll to Top