For 5-årige

Kunst-Hop 3

Kunstarterne blander sig, når alle 5-årige skal lave Kunst-Hop i Kumult!. Kunsthoppene bindes sammen af professionelle kunstnere med sans for at skabe kunst sammen med børnehavebørn. Samtidig med der skabes kunst er børnene også kreative med sproglige, naturvidenskabelige og kropslige fænomener, som er med til at understøtte dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner

Kreativiteten i Kumult!

I Kumult! er man kreativ, når man leger, eksperimenterer, bruger sin fantasi, sin krop, sine følelser og sine fejl som drivkraft til at skabe. Sammen med professionelle kunstnere lærer børnene at bruge deres skæve, vilde og kunstneriske ideer og alt det, de ved på helt nye måder.

Derfor består Kumult! af kulturforløb med professionelle kunstnere, som involverer de deltagende børn og unge i skabende og kunstneriske processer, så de selv oplever på egen krop, hvordan det er at være kreativ, og hvordan de kan bruge kunsten til at udtrykke sig om livet.
Kreativiteten udvikles og kan trænes gennem hele livet. Især når man får mulighed for trygt at eksperimentere, fejle og afprøve de vildeste ideer sammen med andre.

Alle kulturforløb i Kumult! skal derfor opfylde disse mål:

  • styrke og udvikle børnenes kreativitet
  • give alle børn erfaringer med og mod til at være kreative
  • vise, hvordan arbejdet med kunst og kultur kan bruges til at skabe nye sammenhænge og anderledes måder at arbejde i dagtilbud og skole.

Tider, datoer samt detaljer

Klik ind og find alle informationer om Kulturforløbet til jer

Scroll to Top